دفتر هماهنگ‌کنندۀ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، با ابراز نگرانی از افزایش سؤتغذیه در افغانستان گفته که میلیون‌ها کودک و هزاران زن در افغانستان دچار سؤ تغذیه‌اند. هم‌زمان با این، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که این اداره برنامه‌هایی را در زمینه دارد. از طرفی، نهادهای امدادی در افغانستان تاکید دارند که حکومت کنونی ممنوعیت کار […]

دفتر هماهنگ‌کنندۀ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، با ابراز نگرانی از افزایش سؤتغذیه در افغانستان گفته که میلیون‌ها کودک و هزاران زن در افغانستان دچار سؤ تغذیه‌اند. هم‌زمان با این، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که این اداره برنامه‌هایی را در زمینه دارد.

از طرفی، نهادهای امدادی در افغانستان تاکید دارند که حکومت کنونی ممنوعیت کار زنان را لغو کند تا زنان بتوانند به نیازمندان بهتر رسیدگی کنند. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن، خواهان لغو ممنوعیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت سرپرست هستند. گفتنی‌است که درحال‌حاضر، بسیاری از خانواده‌ها توانایی تهیه غذا برای کودکان‌شان را در افغانستان ندارند.

دفتر هماهنگی امور کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، ″اوچا″ گفته که میزان سؤتغذی در افغانستان به‌گونه‌ای نگران‌کننده بالا است. این اداره در توییتی نگاشته که میلیون‌ها کودک و هزاران زن شیرده و باردار در افغانستان دچار سؤتغذیه‌ اند: ″میزان سوءتغذی در افغانستان به‌‌گونۀ نگران‌کننده بالا است. چهار میلیون نفر دچار سوءتغذیه اند که شامل بیش از ۳ میلیون کودک و ۸۴۰ هزار زن باردار و شیرده می‌شود. همچنان ۸۷۵ هزار کودک شدیدا دچار سوءتغذیه اند و ۲.۳ میلیوک کودک دیگر نیز، به‌طور نسبی سوءتغذی دارند″.

هم‌زمان با این، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که این ادراه برنامه‌هایی را برای جلوگیری از افزایش سوءتغذی در کشور روی دست دارد.

نهادهای امدادرسان تاکید دارند که حکومت جدید باید مانع کارمندان زن نشوند تا آنان به‌گونه بهتر بتوانند به زنان و کودکان رسیدگی کنند. در همین‌حال، برخی از فعالان عرصه حقوق زن می‌گویند که حکومت کنونی باید برای زنان اجازه کار را بدهد، در غیر آن کودکان افغانستان آینده‌ی تاریکی را در پیش خواهند داشت.

گفتنی‌است که هم‌زمان با واپسین تحولات سیاسی در کشور، گزارش‌ها می‌رسانند که بیش از نود درصد شهروندان زیر خط فقر قرار گرفته‌‌اند و بیش از ۲۸ میلیون تن نیز، نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای زنده‌‌ماندن دارند. این در حالی‌است که طبق گزارش نهادهای جهانی، بسیاری از خانواده‌ها توانایی تهیه غذا برای کودکان شان را در افغانستان ندارند.