در ادامه نگرانی نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی از وضعیت بد بشری افغانستان، دفتر هماهنگ کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی خانواده‌‎‌های افغانستان را شکننده خوانده و بر ادامه کمک‌هایش به این کشور تاکید کرده‌‌است. این دفتر افزوده است که بدهی خانواده‌ها در افغانستان طی سه سال گذشته شش برابر افزایش یافته ‌است. در همین‌حال، […]

در ادامه نگرانی نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی از وضعیت بد بشری افغانستان، دفتر هماهنگ کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی خانواده‌‎‌های افغانستان را شکننده خوانده و بر ادامه کمک‌هایش به این کشور تاکید کرده‌‌است.

این دفتر افزوده است که بدهی خانواده‌ها در افغانستان طی سه سال گذشته شش برابر افزایش یافته ‌است. در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که ادامه کمک‌های بشری در دراز مدت در بهبود اقتصاد کشور کمک نمی‌کند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل ″اوچا″ می‌‌گوید که بدهی خانواده‌ها در افغانستان طی سه سال گذشته شش برابر افزایش یافته‌است. این دفتر با نشر اعلامیه‌‌ای افزوده که بدهی خانواده‌‌ها در افغانستان بین سال‌‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به صورت میانگین شش برابر افزایش یافته و از ۱۱۴ دالر به ۶۸۷ دالر رسیده ‌است. اوچا افزوده که زندگی خانواده‌‌ها در افغانستان را ایستادن بر لبه چاقو تشبیه کرده و گفته است که این خانواده‌ها برای گذاشتن غذا روی میز تلاش دارند. این نهاد سازمان ملل متحد تاکید کرده است که به کمک‌هایش به مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که ادامه کمک‌های بشری در دراز مدت در بهبود اقتصاد کشور کمک نمی‌کند.

این نهاد هم‌چنان می ‌گوید که در سال جاری میلادی بیش از ۲۸ میلیون تن در افغانستان به‌کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. به‌ گفته‌ این دفتر، کمک به ۲۳ میلیون تن در اولویت قرار دارد. پیش از این این نهاد، برای کمک‌‍رسانی فوری به حدود ۲۳ میلیون تن در افغانستان چهار میلیارد و شش میلیون دالر درخواست کرده‌‌است.