پس از این که حکومت سرپرست در افغانستان به‌قدرت رسید، جهان در بیش از دوسال ظاهرا در برابر حاکمان کنونی قرار گرفته است و هر ازگاهی با صدور اعلامیه‌ها و تقبیح عملکرد مقام‌های این حکومت، ناسازگاری خود با حکومت تازه به دوران رسیده افغانستان را اعلام می‌کند. تازه‌ترین جهت گیری از سوی یکی مقام‌های دیدبان […]

پس از این که حکومت سرپرست در افغانستان به‌قدرت رسید، جهان در بیش از دوسال ظاهرا در برابر حاکمان کنونی قرار گرفته است و هر ازگاهی با صدور اعلامیه‌ها و تقبیح عملکرد مقام‌های این حکومت، ناسازگاری خود با حکومت تازه به دوران رسیده افغانستان را اعلام می‌کند.

تازه‌ترین جهت گیری از سوی یکی مقام‌های دیدبان حقوق‌بشر است که طی دو سال پسین، نام و موضع‌های او بر سر زبان‌ها بوده است. هدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در یک مقاله از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بانوان افغانستان، انتقاد کرده و در ادامه نگاشته است که سیاست حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران افغانستان، جنایت در برابر بشریت است: ″دو سال است که طالبان به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان و دختران، از جمله محدودیت‌های سخت بر حقوق آزادی رفت و آمد، تحصیل و اشتغال دست‌زده‌اند و عملا آنانرا از زنده‌گی عمومی حذف کرده‌اند. معترضان حقوق زنان به‌گونه‌ای خودسرانه و بی‌رویه بازداشت و شکنجه شده‌اند. دیدبان حقوق‌بشر بر این باور است که برخی از این سوءاستفاده‌ها، جنایت در برابر بشریت، آزار و اذیت جنسیتی است″.

خانم بار به بحرانی کنونی که گریبانگیر شهروندان به‌ویژه نیازمندان افغانستان شده، اشاره کرده و تاکید کرده که افغانستان یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان را تجربه می‌کند و مقصر اصلی آن، حکومت سرپرست را دانسته است. در همین‌حال، برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد می‌گویند که  کمک‌های انسان دوستانه جهان به تنهایی نمی‌تواند جلو وقوع بحران بشری احتمالی افغانستان را بگیرد؛ بلکه باید به بخش‌های متخلف در کشور توجه و از آنان استفاده بهینه برده شود.

افزون بر این، برخی از دانشجویان و فعالان عرصه حقوق زن ضمن انتقاد شدید از عملکرد ضعیف جامعه جهانی در قبال تحقق حقوق بانوان افغانستان، می‌گویند که آنان خواستار عمل کردن جهانیان هستند نه تقبیح‌های بلند بالای آنان.

این همه در حالی‌است که پس از سرنگونی حکومت پیشین، بانوان افغانستان دستخوش بیشترین محدودیت‌ها شدند که با گذشت هر روز رقم این محدودیت‌ها، چند رقمی می‌شود. همچنین، در بیش از دوسال پسین، یکی از درشت‌ترین شرط های جهان برای به‌رسمیت شناسی حکومت سرپرست، رعایت و احترام به‌حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان است؛ اما، حکومت سرپرست همواره گفته است که به‌حقوق‌بشر در پرتو آنچه دین می‌فرماید، احترام قایل است.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv