هدر بار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد باردیگر از نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اساسی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. وی گفت که مقام‌های کنونی افغانستان سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را یکی به‌دنبال دیگر عملی کردند. درادامه نگرانی‌های جهانی ازوضعیت کنونی زنان درافغانستان، هیدر بار معاون دید‌بان حقوق بشر سازمان […]

هدر بار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد باردیگر از نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اساسی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. وی گفت که مقام‌های کنونی افغانستان سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را یکی به‌دنبال دیگر عملی کردند.

درادامه نگرانی‌های جهانی ازوضعیت کنونی زنان درافغانستان، هیدر بار معاون دید‌بان حقوق بشر سازمان ملل متحد باردیگر از نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اساسی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. خانم بار تأکید کرد که حکومت سرپرست افغانستان باید در برابر نقض حقوق زنان پاسخگوی قرار داده شود. اوهمچنان با انتقاد از خاموشی جامعه جهانی در برابر محدودیت‌های وضع‌شده در افغانستان گفت که مخالفت نکردن جامعه جهانی در برابر این محدودیت‌ها باعث شده که مقام‌های کنونی افغانستان سیاست‌های سختگیرانه خود را یکی به دنبال دیگر عملی کنند: «طالبان از آغاز با زنان رفتار خود داشتند و با گذشت زمان این رفتا بد تر شد. طالبان دیدند که جامعه بین‌المللی در برابر شان اِیستاد نشده و مخالفت نکردند. آن‌ها آزادانه به پیش رفتند و مقاصد سخت‌گیرانه خود را تطبیق کردند».

درهمین حال، شماری از فعالان حقوق زن از سازمان ملل متحد می‌خواهند که برای رفع محدودیت‌های کنونی باید به حکومت کنونی فشار لازم وارد شود.

این درحالیست که مقام‌های حکومت سرپرست همواره تأکید می‌کنند که حقوق اساسی تمام مردم افغانستان به‌ویژه حقوق زنان در پرتوی شریعت اسلامی در کشور تأمین شده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv