وزارت خارجه روسیه بار دیگر از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر از احتمال دسترسی ترورست‌‌ها به‌سلاح ‌به‌جامانده امریکا در افغانستان هشدار داده‌است. این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست بارها به جهان اطمینان داده‌اند که به‌هیچ گروهی اجازه نخواهند داد از افغانستان علیه دیگر کشورها کار بگیرد. تخمین‌زده می‌شود […]

وزارت خارجه روسیه بار دیگر از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر از احتمال دسترسی ترورست‌‌ها به‌سلاح ‌به‌جامانده امریکا در افغانستان هشدار داده‌است.

این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست بارها به جهان اطمینان داده‌اند که به‌هیچ گروهی اجازه نخواهند داد از افغانستان علیه دیگر کشورها کار بگیرد.

تخمین‌زده می‌شود که پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان به ارزش بیش از هفت میلیارد دالر سلاح و تجهیزاتی که برای نیروهای مسلح پیشین افغانستان فراهم شده بود، به دست مقام‌های حکومت سرپرست افتاده‌است.

ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر از موجودیت سلاح‌‌های امریکایی به‌جامانده در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که احتمال دست‌رسی بیش‌تر ترورست‌‌ها به این سلاح‌ها و استفاده از آن در بخش‌های تحت منازعه در منطقه وجود دارد: ″روسیه متعجب نخواهد بود که اگر این سلاح‌ها به زودی در بخش‌های تحت منازعه در منطقه و دیگر جاها گسترش پیدا کنند″.

در همین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی احتمال دست‌رسی هراس‌افگنان به‌سلاح‌های به‌جامانده از امریکا را رد نمی‌کنند و می‌گویند که افغانستان به یک انبار سلاح مبدل شده‌است.

پیش از این، نیکولای پاتروشیف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، نیز از تسلیحات به‌جامانده امریکایی و ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که بی‌ثباتی و ناامنی موجود در افغانستان می‌‌تواند به تمام کشورهای منطقه گسترش یابد. در حالی روسیه از وضعیت افغانستان به‌ویژه دسترسی گروه‌های تروریستی به‌سلاح امریکایی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که مقام‌های حکومت سرپرست بارها به کشورها جهان اطمینان داده‌اند که به‌هیچ گروهی اجازه نمی‌دهند از افغانستان علیه دیگر کشورهای کار بگیرد.