پس از به‌قدرت رسیدن حکومت سرپرست و کاهش چشم‌‌گیر کمک‌‌های بین‌‌المللی، وضعیت نهادهای صحی دولتی در افغانستان به‌ویژه در ولایت‌های دور دست بحرانی است و دسترسی شهروندان به‌خدمات صحی با چالش مواجه شده‌است. در تازه‌ترین مورد هم سازمان جهانی بهداشت از توقف ۳۳ شفاخانه به‌دلیل کاهش بودجه در افغانستان که به ۹ میلیون تن خدمات […]

پس از به‌قدرت رسیدن حکومت سرپرست و کاهش چشم‌‌گیر کمک‌‌های بین‌‌المللی، وضعیت نهادهای صحی دولتی در افغانستان به‌ویژه در ولایت‌های دور دست بحرانی است و دسترسی شهروندان به‌خدمات صحی با چالش مواجه شده‌است.

در تازه‌ترین مورد هم سازمان جهانی بهداشت از توقف ۳۳ شفاخانه به‌دلیل کاهش بودجه در افغانستان که به ۹ میلیون تن خدمات ارایه می‌‌کند خبر میدهد. این سازمان همچنان از ایجاد یک کمیته مشترک از وزارت صحت عامه، سازمان بهداشت جهانی و سایر شرکا در خصوص توسعه راهکار صحی در افغانستان، برای گفت‌وگو د رباره وضعیت بحرانی بهداشت در کشور نیز خبر می‌دهد و می‌افزایند که وزارت صحت عامه، خواستار کمک نهادهای جهانی صحی در زمینه تهیه داروی مورد نیاز شده‌است: ″راهبرد انتقالی سیستم صحی برای افغانستان در مراحل نهایی است و نزدیک دو میلیارد و چهارصد هزار دالر هزینه برمی‌دارد. تیم‌های بهداشت و تغذیه در افغانستان، از ۵۱۳ تیم در ماه می سال جاری، به ۴۵۳ تیم کاهش یافته است″.

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‎گویند که با روی کار آمدن حکومت سرپرست درکشور کمک‎های صحی و غیر صحی به‌افغانستان کاهش یافت یا قطع شد و قطع کمک‌های صحی، نظام صحی افغانستان را با چالش مواجه می‌کند.

این در حالی‌است که چند پیش از این کمیته بین‌‌المللی صلیب سرخ هم اعلام کرد که احتمالا تا پایان ماه اگست به تامین بودجه ۲۵ شفاخانه در افغانستان پایان می‌‌دهد.