سازمان صحی جهان بار دیگر تاکید کرده است که مردم افغانستان هم اکنون در حال سپری نمون سخت ترین زمستان هستند. این سازمان گفته که کار زنان در ارایه خدمات صحی به‌ویژه در فصل زمستان بسیار مهم است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند کمک رسانی نهاد‌های کمک‌رسان نقش حیاتی در تامین نیازمندی‌های شهروندان نیازمند […]

سازمان صحی جهان بار دیگر تاکید کرده است که مردم افغانستان هم اکنون در حال سپری نمون سخت ترین زمستان هستند.

این سازمان گفته که کار زنان در ارایه خدمات صحی به‌ویژه در فصل زمستان بسیار مهم است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند کمک رسانی نهاد‌های کمک‌رسان نقش حیاتی در تامین نیازمندی‌های شهروندان نیازمند در کشور دارد. آنان تاکید کرده‌اند که حکومت سرپرست باید زمینه از سر گیری فعالیت این سازمان‌ها را در کشور فراهم کند.

پس از ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی داخلی و خارجی، شماری از سازمان‌های مددرسان در واکنش به این تصمیم، فعالیت‌شان را به‌تعلیق در آوردند. این امر نگرانی‌های را از بدتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان نیازمند کشوربه همراه داشت. حالا در تازه‌ترین مورد سازمان صحی جهان می ‌گوید که مردم افغانستان هم اکنون در حال سپری نمون سخت‌ترین زمستان هستند. این سازمان تاکید کرده‌است که کار زنان در ارایه خدمات صحی به ‌ویژه در فصل زمستان بسیار مهم است.

در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می گویند از انجای که فقر گسترده در کشور وجود دارد، کمک‌رسانی نهادهای کمک‌رسان نقش حیاتی در تامین نیازمندی‌های شهروندان نیازمند در کشور دارد. آنان تاکید کردند که حکومت سرپرست باید زمینه از سر گیری فعالیت این سازمان‌ها را در کشور فراهم کند.

همزمان با این، شماری از فعالان حقوق زن از وضع محدودیت‌های روز افزون علیه زنان نگرانی کرده می‌گویند فقر نه‌تنها اقتصاد در کشور را آسیب می‌رسند، بلکه سبب به‌وجود آمدن بیماری‌های روحی و روانی نزد شهروند ان کشور می‌شود.

همزمان با این شماری از روان شناسان بیکاری و فقر را عوامل اساسی در به‌وجود امدن بیماری‌‎های روانی دانسته می‌گویند که بیکاری و فقر سبب افزایش خوشنت در جامعه می‌شود.

این در حالی‌است که دراثر شدت سرمای بی‌‌پیشینه در کشور شماری زیادی از شهروندان نیازمند کمک‌رسانی شده‌اند. وزارت دولت در امور رسیدگی به‌حوادث در آخرین آمارش تعداد تلفات انسانی سرما و گاز‌گرفتگی در کشور را ۱۶۶ تن اعلام کرده‌است.