با گذشت بیش از دوسال از عمر حکومت سرپرست، همواره محدودیت‌ها یکی پی دیگر بر زنان و دختران در کشور در حال افزایش است که این محدودیت‌ها واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همرا داشته است. در ادامه نگرانی‌ها این بار برنامه جهانی غذا گفته که زنان در افغانستان بیش از هر زمان دیگر از […]

با گذشت بیش از دوسال از عمر حکومت سرپرست، همواره محدودیت‌ها یکی پی دیگر بر زنان و دختران در کشور در حال افزایش است که این محدودیت‌ها واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همرا داشته است.

در ادامه نگرانی‌ها این بار برنامه جهانی غذا گفته که زنان در افغانستان بیش از هر زمان دیگر از زندگی اجتماعی، به‌حاشیه رانده شده و فرصت‌های زنان برای اشتغال و تمویل فرزندان شان، به‌چالش کشانده شده‌است. برنامه جهانی غذا همچنان گفته که کمک‌های غذایی به‌ویژه برای جلوگیری از سوء‌تغذیه برای یک میلیون زن و کودک افغانستان، بعد از وضع این محدویت‌ها، کاهش یافته است.

این در حالی‌است که حکومت سرپرست در پاسخ به این واکنش‌ها می‌گوید که این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای موقتی بوده و در صدد فراهم‌سازی فضای مناسب برای کار و تحصیل بانوان در کشور است.

در حال‌حاضر زنان از کار در دفاتر و ادارات خصوصی داخلی و خارجی به‌ویژه سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسانی از جمله سازمان ملل متحد منع شده‌اند و این محدویت‌ها سبب کاهش کمک سازمان‌های خارجی و یا قطع کامل این کمک‌ها در افغانستان شده‌است.

این در حالی‌است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌هایی زیادی بر دختران و زنان در زمینه‌های آموزش و کار، خروج از خانه و مشارکت در امور اجتماعی وضع شده‌است که تازه‌ترین این محدویت‌ها بسته شدن آریشگاه‌های زنان در سراسر کشور بود.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv