در ادامه نگرانی‌های جهانی مبنی بر وضعیت بد کودکان در افغانستان، سازمان صحی جهان با ابراز نگرانی گفته است که در سال جاری میلادی، صدها هزار کودک و زن در افغانستان از سوتغذی رنج خواهند برد. در همین‌حال، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که تعداد کسانی که به سوءتعذیه مبتلا شده‌اند، تخمینی بوده و این […]

در ادامه نگرانی‌های جهانی مبنی بر وضعیت بد کودکان در افغانستان، سازمان صحی جهان با ابراز نگرانی گفته است که در سال جاری میلادی، صدها هزار کودک و زن در افغانستان از سوتغذی رنج خواهند برد.

در همین‌حال، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که تعداد کسانی که به سوءتعذیه مبتلا شده‌اند، تخمینی بوده و این وزارت برنامه‌هایی را در زمینه کاهش افرادی دچار سوءتغذی دارد. این در حالی‌است بربنیاد گزارش‌ها، زنانی که در افغانستان با سوءتغذیه شدید مواجه اند، قادر به شیردادن به فرزندان خود نیستند.

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت اسف بار کودکان افغانستان، سازمان صحی جهان با ابراز نگرانی گفته است که در سال جاری میلادی، صدهاهزار کودک افغانستان از سوءتغذی حاد رنج خواهند برد: ″امسال صدهاهزار کودک افغانستان از سوءتغذی حاد رنج خواهد برد. ممکن است بیش از ۲٫۳ میلیون کودک نیز مبتلا به سوء‌تغذیه حاد و متوسط و ۸۴۰ هزار زن باردار و مادر شیرده نیز دچار سوءتغذیه حاد شوند″.

در همین‌حال، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که ارقام اعلام شده از افراد مبتلا به‌سوء‌تغذی، تخمینی است.

آقای عمار تاکید می‌کند که در زمینه برنامه‌هایی را دارند تا جلو پیشرفت ابتلا کودکان و زنان شیرده را به سوءتغذی بگیرند.

گفتنی‌است که واپسین تحولات سیاسی درکشور سبب توقف کمک‌های خارجی، تحریم‌‌ها، توقف انتقالات بانکی و راکدشدن میلیاردها دالر دارایی‌های افغانستان همراه بود، میلیون‌‌ها تن را نیز به فقر و گرسنگی کشاند. این در حالی‌است که بربنیاد گزارش سازمان داکتران بدون مرز، گاهی زنان افغانستان با سوتغذیه شدید مواجه اند که حتا قادر به شیردادن به فرزندان خود نیستند و در مواردی، برخی از آنان در بوتل به کودکان تازه متولد شده شان چای می‌‌دهند که پیامدهای بسیار بدی را در پی دارد.