دفترهماهنگ‌کننده کمک‌های انسان دوستانۀ سازمان ملل متحد با تقدیر از کمک یک میلیون و یک‌صد هزار یورویی کشور ایرلند گفته که ۹۷ درصد مردم افغانستان در فقر به‌سر می‌برندن و یک قدم دیگر تا قحطی فاصله دارند. این نهاد با تاکید بر کمک جهان به‌بودجه کمک‌رسان این نهاد به افغانستان گفته است که آسیب‌پزیرترین قشر […]

دفترهماهنگ‌کننده کمک‌های انسان دوستانۀ سازمان ملل متحد با تقدیر از کمک یک میلیون و یک‌صد هزار یورویی کشور ایرلند گفته که ۹۷ درصد مردم افغانستان در فقر به‌سر می‌برندن و یک قدم دیگر تا قحطی فاصله دارند.

این نهاد با تاکید بر کمک جهان به‌بودجه کمک‌رسان این نهاد به افغانستان گفته است که آسیب‌پزیرترین قشر زنان و کودکان در این کشور هستند. در همین‎‌حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی کمک‎‌های نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی را در کوتاه مدت در از بین بردن فقر بی‎‌نتیجه می‌خوانند و می‌گویند که جامعه جهانی باید با ایجاد پروژهای انکشافی در از بین بردن فقر در افغانستان اقدام کند.

دفترهماهنگ‌کننده کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد ″اوچا″ با ابراز نگرانی از بدتر شدن وضعیت بشری در کشور گفته است که ۹۷ درصد مردم افغانستان در فقر به‌سر می‌برند و یک قدم دیگر با قحطی فاصله دارند. انتونی گوترش، دبیرکل این سازمان پس از نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان به‌خبرنگاران در دوحه گفته ۲۸ میلیون تن در افغانستان امسال برای زنده ماندن به‌کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وی افزوده شش میلیون کودک، زن و مرد افغانستانی در استانۀ قحطی قرار دارند: ″بیشتر کارمندان سازمان ملل در افغانستان زن هستند. ممنوعیت کنونی کار کردن زنان افغانستانی برای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی پذیرفتنی نیست و جان مردم را به‌خطر می‌اندازد″.

این سازمان از کمک ۱٫۵ میلیون یورو از سویی ایرلند به‌صندوق بشردوستانه  افغانستان قدر دانی کرده‌است و ۴٫۶ میلیارد دالر برای رسیدگی به‌نیازمندان اضطرای در افغانستان از جهان درخواست کرده‌است.

در همین‌حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند با آنکه بیشتر مردم کشور نیازمند کمک‌های نهاد‌های کمک‌رسان بین‌المللی هستند، اما این کمک‌ها در درازمدت موثر نیست و جامعه جهانی باید با ایجاد پروژهای انکشافی در از بین بردن فقر در افغانستان اقدام کند.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و در پی آن بیکار شدن بیشتر شهروندان کشور تغیرات اقلیمی چون خشک‌سالی، سیلاب، و زلزله نیز در کشور به‌وجو آمد که بیش‌تر از پیش به ریشه اقتصاد در کشور ضربه زد.