در ادامه‌ی نگرانی‌های ملی و بین‌المللی از اوضاع وخیم بشری در کشور، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از شمار نیازمندان در افغانستان گفته است که حدود پنج میلیارد دالر برای کمک بشردوستانه برای مدد به نیازمندان افغانستان نیاز دارد. اوچا تاکید کرده که در حال‌حاضر دو سوم شهروندان افغانستان به‌کمک‌‌های […]

در ادامه‌ی نگرانی‌های ملی و بین‌المللی از اوضاع وخیم بشری در کشور، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از شمار نیازمندان در افغانستان گفته است که حدود پنج میلیارد دالر برای کمک بشردوستانه برای مدد به نیازمندان افغانستان نیاز دارد. اوچا تاکید کرده که در حال‌حاضر دو سوم شهروندان افغانستان به‌کمک‌‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در همین‌حال، برخی از باشندگان پایتخت از عدم توجه نهادهای امدادرسان و حکومت سرپرست شکایت می‌کنند و خواهان حمایت هستند. این در حالی‌است که اخیرا گروه جهانی بحران از کاهش کمک‌های بشری در واکنش به عمل‌کرد حکومت سرپرست، هشدار داده‌است.

محمد صادق، پدر یک دختر بیمار و یک دختر معلول است. در خانه کرایی زندگی می‌کند و زندگی دشواری دارد. او می‌گوید تاکنون هیچ نوع کمکی از سوی نهادهای داخلی و خارجی در یافت نکرده‌است؛ اما ناچار است، کوچه و پس کوچه‌های لیسه مریم در به‌مقصد پیدا کردن چند افغانی، زیرورو کند.

همزمان با این، دفتر هماهنگی کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد “اوچا” گفته افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر برای کمک‌های بشردوستانه در سال جاری میلادی نیاز دارد. اوچا این کمک‌ها را برای رسیدگی به‌خانواده‌‌ها در طول فصل کاشت و آماد‌گی برای مقابله با سیل مفید دانسته و اضافه کرده‌است که در حال‌حاضر دو سوم شهروندان افغانستان به‌کمک‌‌های بشردوستانه نیاز دارند.

گفتنی‌است که پیش از این نیز این نهادهای امدادرسان گفته بودند که برای ارایه کمک‌‌های بشردوستانه غذایی و کشاورزی به بیش از ۲۱ میلیون تن در سال جاری میلادی، به ۲.۵۹ میلیارد دالر نیاز است. این در حالی‌است که پیشتر، گروه بین‌المللی بحران هشدار داده بود که عمل‌کرد حکومت سرپرست سبب توقف فعالیت برخی از نهادهای امدادی شده و در عین‌حال، تمویل کنندگان در مورد کاهش کمک‌‌‌ها به افغانستان غور کنند.