بیش از دوسال پیچیدگی و سرگردانی نظام ناشناخته‌ای افغانستان از سوی جهان می‌گذرد و در این هنگام، حاکمان تازه به تکرار سعی کردند که به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم طعم مشروعیت جهانی را بچشند و در جامه‌ای افغانستان به‌عنوان حاکمان برحق عرض اندام کنند؛ اما، این جامه تاکنون به تن مقام‌های حکومت کنونی دیده نشده‌است. اینک […]

بیش از دوسال پیچیدگی و سرگردانی نظام ناشناخته‌ای افغانستان از سوی جهان می‌گذرد و در این هنگام، حاکمان تازه به تکرار سعی کردند که به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم طعم مشروعیت جهانی را بچشند و در جامه‌ای افغانستان به‌عنوان حاکمان برحق عرض اندام کنند؛ اما، این جامه تاکنون به تن مقام‌های حکومت کنونی دیده نشده‌است.

اینک سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله با جهاد ارگینای، سفیر ترکیه در افغانستان دیدار تودیعی کرده و خواستار گسترش روابط با ترکیه شده است. در این دیدار سفیر ترکیه از استمرار کمک‌ها کشور‌اش به افغانستان اطمینان داده است؛ اما برخی از چیزفهمان حوزه سیاست باور دارند تا هنگامی که جهان شاهد عملی شدن شرط‌هایش در افغانستان نباشد، گزینه تعامل با حکومت سرپرست را روی میز نخواهد داشت و هرگونه وعده از سوی افراد حقیقی و حقوقی، میان تهی و دیپلماسی خواهد بود.

در همین‌حال، آقای جهاد ارگینای، سفیر انقره در کابل از نشست کشور‌های کمک‌کننده به‌افغانستان که درآینده نزدیک در استانبول برگزار می‌شود خبر داده‌است: ‌″ما سعی می‌کنیم تعامل میان افغانستان و جامعه‌ی جهانی را بیش‌تر کنیم و همچنین در تلاش هستیم تا کشور‌های شرکت‌کننده در نشستی که در استانبول برگزار می‌شود را، متقاعد کنیم که کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را افزایش دهند″.

افزون بر این، برخی از کارشناسان امور بین‌الملل می‌گویند که اگر حکومت سرپرست دست از اعمال فشار و سیاست‌‎های سخت در برابر شهروندان کشور به‌ویژه بانوان برندارد، جامعه‌ای جهانی برخلاف آنچه می‌گوید عمل نکرده و حکومت سرپرست را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

سرپرست وزارت داخله و نماینده ترکیه در افغانستان در حالی حرف از تعامل جهانیان با حکومت سرپرست را پیش کشیده‌اند و خوشبین‌اند که جامعه جهانی از نخستین روزهای تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، پیکار و عدم همکاری با گروه‌های تروریستی، احترام به‌حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق بانوان افغانستان و تشکیل حکومت همه‌‍شمول که از همه اقوام و اقلیت‌های مذهبی نمایندگی کند را، به‌عنوان پیش شرط‌هایی برای به‌رسمیت شناختن حکومت تازه افغانستان تعیین کرده؛ اما، حاکمان کنونی همواره بی‌پرده در پاسخ جهان گفته‌اند که با تروریستان همیاری نداشته اند، حقوق زنان و دختران در پرتو شریعت اسلامی تامین شده و آنان از همه‌ای مردمان افغانستان نمایندگی می‌کنند و حکومت کنونی فراگیر است.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv