پس ازتسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، اقتصاد این کشور به‌رکود مواجه شد و بسیاری از کشورهای جهان کمک‌های‌شان را قطع کردند. با قطع کمک‌ها، بحران بشری نیز روز‌به‌روز افزایش است. شورای نمایندگی‌‌های دیپلماتیک و کنسلی افغانستان طی اعلامیه‌ای به‌مناسبت دو سالگی حکومت سرپرست افغانستان، از بحران بشری در کشور نگرانی کرده‌است. این شورا گفته […]

پس ازتسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، اقتصاد این کشور به‌رکود مواجه شد و بسیاری از کشورهای جهان کمک‌های‌شان را قطع کردند.

با قطع کمک‌ها، بحران بشری نیز روز‌به‌روز افزایش است. شورای نمایندگی‌‌های دیپلماتیک و کنسلی افغانستان طی اعلامیه‌ای به‌مناسبت دو سالگی حکومت سرپرست افغانستان، از بحران بشری در کشور نگرانی کرده‌است. این شورا گفته که طی این مدت، حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران به‌گونه گسترده نقض شده‌است. این شورای همچنان نوشته است که بحران امنیتی و انسانی در کشور در حال عمیق‌‌تر شدن است و اگر به‌این بحران توجه نشود نه‌تنها برای افغانستان؛ بلکه برای منطقه و فراتر از آن نیز پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت.

شمار دیگری از آگاهان سیاسی با ابراز نگرانی از وضعیت  کنونی کشور، کمک‌های بشری را نیاز مبرم برای بهبود وضعیت کنونی افغانستان می‌دانند و می‌افزایند که اگر کمک‌های بشری کاهش یابد، افغانستان شاهد یک بحرانی بزرگی بشری خواهد بود.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که اخیرا سازمان جهانی غذا هشدار داد که اگر کمک‌ها به‌این نهاد نرسد، شماری زیادی از شهروندان افغانستان با بحران کمبود غذایی مواجه خواهند شد.