در ادامه نگرانی‌های جهانی از افزایش محدودیت‌ها علیه زنان در کشور، قصر سفید بار دیگر نسبت به این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرده‌است. سخن‌گوی قصر سفید، اعلام کرده که اگر مقام‌های حکومت کنونی افغانستان می‌‌خواهند جدی گرفته شوند، باید به حقوق زنان افغانستان احترام بگذارند. سخن‌گوی قصر سفید همچنان خواستار لغو محدودیت علیه زنان شده‌است. کارن […]

در ادامه نگرانی‌های جهانی از افزایش محدودیت‌ها علیه زنان در کشور، قصر سفید بار دیگر نسبت به این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرده‌است. سخن‌گوی قصر سفید، اعلام کرده که اگر مقام‌های حکومت کنونی افغانستان می‌‌خواهند جدی گرفته شوند، باید به حقوق زنان افغانستان احترام بگذارند. سخن‌گوی قصر سفید همچنان خواستار لغو محدودیت علیه زنان شده‌است.

کارن ژان پییر، سخن‌گوی قصر سفید، گفته است: “اگر طالبان می‌خواهند جدی گرفته شوند،‌ اگر می‌خواهند ما با آنان گفت‌وگوی واقعی داشته باشیم،‌ آنان باید به گونه‌ای رفتار کنند که به‌گونهٔ مثال، با زنان به گونهٔ محترمانه برخورد صورت بگیرد.″

خانم پییر همچنین گفته که امریکا با سایر شرکای خود اوضاع را افغانستان از نزدیک نظارگر است.

در همین حال، شماری از فعالا عرصۀ حقوق زن با نگرانی از وضعیت نا به‌سامان زنان و دختران در کشور می‌گویند که زنان دستاوردهای بیست ساله خود را به شکل تدریجی از دست می‌دهند. آنان توجه نهادهای بین‌المللی را برای تامین حقوق زنان کشور را نتیجه‌بخش می‌دانند.

این در حالی‌است که نهادهای پشتیبان حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان همواره بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید کردند؛ اما مقام‌های حکومت سرپرست بارها تاکید کرده‌اند که به حقوق همه شهروندان مطابق به آموزه‌های اسلامی پابند هستند.