در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی از وضعیت زنان افغانستان، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که حکومت سرپرست با نقض حقوق زنان، تلاش‌ها برای کمک‌های بشر دوستانه در این کشور به خطر می‌اندازد. درهمین‌حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که با وجود محدویت‌ها برکار زنان در نهادهای این […]

در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی از وضعیت زنان افغانستان، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که حکومت سرپرست با نقض حقوق زنان، تلاش‌ها برای کمک‌های بشر دوستانه در این کشور به خطر می‌اندازد.

درهمین‌حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که با وجود محدویت‌ها برکار زنان در نهادهای این سازمان در افغانستان، این نهاد فعالیت خود را در افغانستان ادامه می‌دهد.

در ادامه واکنش‌ها به ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی، رییس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه‌ای به انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با نقض حقوق زنان، تلاش‌های بشردوستانه در این کشوررا به‌خطر می‌اندازد.

درهمین‌حال، سازمان ملل متحد درخبرنامه‌ای می‌گوید با وجود محدویت‌های وضع شده برکار زنان در افغانستان، این نهاد فعالیتش را در افغانستان ادامه می‌دهند. این نهاد هم‌چنان می‌افزاید که حکومت سرپرست این نهاد را مجبور کرده است میان حمایت مردم افغانستان وشرایط کاری سازمان ملل یکی را انتخاب کند.

این در حالی‌است که پس از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، دروازه‌ی مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران دانشجو بسته شد و هم‌چنان کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی نیز ممنوع اعلام شد. این امر واکنش‌هایی داخلی و خارجی را به همراه داشت و مقام‌های حکومت سرپرست بارها تاکید کرده‌اند که محدودیت آموزش دختران دایمی نیست.