مرکز جهانی مسوولیت محافظت، در نامه‌‌ای که به پنجاه‌‌و‌چهارمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنف فرستاده به تلفات حملات از سوی گروه داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته است که از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا ۹ جوزا سال جاری، بیش از ۳ هزار و ۷۷۴ غیر نظامی در کشور کشته و زخمی شده‌اند. […]

مرکز جهانی مسوولیت محافظت، در نامه‌‌ای که به پنجاه‌‌و‌چهارمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنف فرستاده به تلفات حملات از سوی گروه داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته است که از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا ۹ جوزا سال جاری، بیش از ۳ هزار و ۷۷۴ غیر نظامی در کشور کشته و زخمی شده‌اند.

به گفته این نهاد قربانیان این حملات عمدتا اقلیت‌های مذهبی به‌‌ویژه هزاره‌ها بوده‌اند. مرکز جهانی برای مسوولیت حفاظت همچنان افزوده، از زمان روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان حملات داعش در اماکن مذهبی افزایش یافته است.

در همین‌حال، شماری دیگری از اگاهان می‌گویند که حکومت سرپرست باید به‌تعهدات خود در امر مبارزه با تروریزم عمل کند.

در نامه مرکز جهانی مسوولیت محافظت به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به‌نقض حقوق‌بشر در افغانستان اشاره شده و گفته شده‌است که در دو سال گذشته حکومت سرپرست با اجرای سیاست‌ها و اقدامات محدودکننده، اشکال شدید تبعیض جنسیتی را علیه زنان و دختران تداوم بخشیده‌‌اند. پیش از این نیز شماری از نهادهای حقوق‌بشری، حکومت سرپرست را به‌نقض حقوق‌بشر در افغانستان متهم کرده‌اند؛ اما مقام‌های حکومت سرپرست همواره ادعاهای مطرح شده را تکذیب کرده‌اند.