جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا از حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. بولتن هشدار داده‌است که القاعده اکنون در افغانستان در حال انسجام مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریزم بین‌المللی تعامل کند. مشاور پیشین امنیت ملی امریکا تاکید کرد خروج از افغانستان یک اشتباه بزرگ بود. […]

جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا از حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

بولتن هشدار داده‌است که القاعده اکنون در افغانستان در حال انسجام مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریزم بین‌المللی تعامل کند. مشاور پیشین امنیت ملی امریکا تاکید کرد خروج از افغانستان یک اشتباه بزرگ بود. درهمین‌حال، سخنگوی حکومت سرپرست با رد ادعای بولتن می‌گوید که به‌‎هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت در کشور را نخواهند داد. از سویی‌هم، شماری از آگاهان می‌گویند که دیدگاه امریکا در مورد حکومت سرپرست افغانستان متناقض است.

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی افغانستان، جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، می‌گوید که القاعده اکنون در افغانستان در حال انسجام مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریزم بین‌‎المللی تعامل کند. آقای بولتن در مصاحبه با صدای امریکا با اشاره به‌گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد افزایش تهدید دهشت‌افگنی در افغانستان گفت که این وضعیت قابل پیش‌بینی بود: ″می‌توانیم ببینیم که القاعده نه تنها از بسیاری جهات تقریباً بخشی از حکومت سرپرست شده است، بلکه اکنون در حال سازمان مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریزم بین‌المللی تعامل کند.

مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده تاکید کرد خروج از افغانستان یک اشتباه بزرگ بود و مقام‌های امریکایی که در خروج پر از هرج‌ومرج افغانستان دخیل بودند باید پاسخ‌گو قرار داده شوند: ″هیچ کشوری باید به حکومت سرپرست مشروعیت ندهد و لازم است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی تحریم‌ها را تشدید بخشند و سایر کشورها آنرا رعایت کنند، چراکه حکومت سرپرست در صدد دور زدن تحریم‌های فعلی هستند.″

درهمین‌حال، سخنگوی حکومت سرپرست ادعای بولتن را خصمانه دانسته و می‌گوید که هیچ گروهی خودسر در افغانستان در حال‌حاضر وجود ندارد.

با این حال، بولتن تاکید دارد که پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت سرپرست در اگست ۲۰۲۱، وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده‌است.

از سویی‌هم، شماری از آگاهان می‌گویند که دیدگاه امریکایی‌ها در مورد افغانستان دچار اختلاف نظر اند.

گفتنی‌است که گروه تحلیل و نظارت کمیتۀ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌تازگی در گزارشی گفته است که گروه‌های دهشت افگن در افغانستان اکنون از آزادی بیشتری نسبت به‌گذشته برخوردار اند و تهدیدات تروریستی در افغانستان و منطقه در حال افزایش است.