معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان گفته که زنان افغانستان در فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان و کمک به این کشور برای عبور از بحران‌‌های بسیاری که با آن مواجه است، نقش اساسی دارند. وی خواهان لغو منع کار کارمندان زن در این سازمان شده‌است. در همین‌حال، شماری […]

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان گفته که زنان افغانستان در فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان و کمک به این کشور برای عبور از بحران‌‌های بسیاری که با آن مواجه است، نقش اساسی دارند.

وی خواهان لغو منع کار کارمندان زن در این سازمان شده‌است. در همین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند سازمان ملل خلاف اصول کاری‌اش که ارایه خدامت بشر دوستانه است، در این اواخر برنامه‌هایش را بر مبنای سیاسی در افغانستان انجام می‌دهد.

سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان با نگارش توییتی با اشاره با نقش سازنده فعالیت‌های زنان در نهادهای مددرسان گفته که زنان افغانستان در فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان و کمک به این کشور برای عبور از بحران‌‌های بسیاری که با آن مواجه است، نقش اساسی دارند. خانم باهوس گفته که از اقدام اخیر حکومت سرپرست مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد، وحشت زده شده و خواهان لغو این محدودیت شده است: ″از طریق این ممنوعیت، مقام‌های طالبان به دنبال این هستند که سازمان ملل متحد را مجبور سازند تا بین ماندن و ارایه خدمات در حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که ما موظف به رعایت آن‌ها هستیم، یک انتخاب وحشت‌ناک کند.

در همین‌حال، استیفان دیجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بار دیگر از ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان انتقاد کرده و از پیامد‌های آن هشدار داده‌است: به پرسنل ملی سازمان ملل – اعم از زن و مرد – دستور داده شده است که به دفاتر سازمان ملل گزارش ندهند، تنها استثنات محدود شده برای وظایف حیاتی وجود دارد، اما آنها از خانه کار خواهند کرد و همچنان حقوق دریافت می‌کنند. هرگونه پیامد منفی این بحران برای مردم افغانستان بر عهده مقامات عملی خواهد بود″.

در همین‌حال، شماری از استادان دانشگاه در این خصوص دیگاه‌شان را چنین بیان می‌کنند.

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل سیاسی با ابراز تاسف از فعالیت‌های اخیر سازمان ملل در کشور می‌گویند سازمان ملل خلاف اصول کاری اش که ارایه خدامت بشر دوستانه است؛ این اواخر برنامه‌هایش را بر مبنای سیاسی در افغانستان انجام میدهد.

این در حالی‌است که ممنوعیت کار زنان در اداره‌‌های سازمان ملل متحد در کشور با واکنش‌های گسترده همراه بوده و نگرانی‌‌های جدی را در بخش تضعیف عملیات امدادرسانی به زنان و دختران نیازمند به دنبال داشته‌است.