با روی کارآمدن حکومت سرپرست در افغانستان، نظام پیشین از هم پاشید و اقتصاد این کشور به رکود مواجه شد و افغانستان در زیر خط فقر قرار گرفت. دراین حال، شورای هماهنگی نمایندگی‌‌های سیاسی و کنسلی حکومت پیشین، با ابراز نگرانی می‌گویند که بحران‌های جاری روز افزون افغانستان، کشورهای منطقه و فرا منظقه را تهدید […]

با روی کارآمدن حکومت سرپرست در افغانستان، نظام پیشین از هم پاشید و اقتصاد این کشور به رکود مواجه شد و افغانستان در زیر خط فقر قرار گرفت.

دراین حال، شورای هماهنگی نمایندگی‌‌های سیاسی و کنسلی حکومت پیشین، با ابراز نگرانی می‌گویند که بحران‌های جاری روز افزون افغانستان، کشورهای منطقه و فرا منظقه را تهدید می‌کند. این شورا تاکید کرده هرچند در نتیجه مداخلات پی‌ هم در امور داخلی افغانستان، اهدافی چون افغانستان باثبات و صلح‌‌آمیز به‌دست نیامده است؛ اما تقویت وحدت میان اقوام افغانستان، را پیش ‌شرط اساسی غلبه بر چالش‌های کنونی می‌خواند.

شمار دیگری از اگاهان سیاسی بحران کنونی کشور را نگران کننده می‌خوانند و می‌گویند حکومت سرپرست باید برای پایان دادن به این بحران، در راهبرد حکومتداری خود تغییر بیاورد. گفتنی‌است که با تسلط مجدد حکومت سرپرست در افغانستان، مقام‌های این حکومت متهم به‌نقض حقوق‌بشر شده‌اند و بیشتر کشور‌های جهان روابط خود را با افغانستان قطع کرد. اما مقام‌های حکومت سرپرست همواره نقض حقوق‌بشر در کشور را رد می‌کنند و می‌گویند که به‌حقوق تمام شهروندان کشور در پرتوی شریعت اسلامی متعهد‌اند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv