نهاد حمایت‌کننده‌ رسانه‌‌های آزاد افغانستان «نی» می‌گوید که محدودیت سیستماتیک بر دسترسی به‌اطلاعات در کشور، آینده‌ خبرنگاری را مبهم کرده‌است. مسوول این نهاد در روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفته است که طی ۲۰ سال گذشته، دسترسی به‌اطلاعات به‌‌عنوان حق شهروندی شهروندان افغانستان به‌حالت نیمه‌جان وجود داشت؛ اما این حق پس از حاکمیت حکومت سرپرست […]

نهاد حمایت‌کننده‌ رسانه‌‌های آزاد افغانستان «نی» می‌گوید که محدودیت سیستماتیک بر دسترسی به‌اطلاعات در کشور، آینده‌ خبرنگاری را مبهم کرده‌است.

مسوول این نهاد در روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفته است که طی ۲۰ سال گذشته، دسترسی به‌اطلاعات به‌‌عنوان حق شهروندی شهروندان افغانستان به‌حالت نیمه‌جان وجود داشت؛ اما این حق پس از حاکمیت حکومت سرپرست به پایین‌‌ترین سطح خود رسیده‌است. مسوول این نهاد از مقام‌‌های حکومت سرپرست خواسته است که به‌مشکلات جامعه‌ خبرنگاری رسیدگی، قانون دسترسی به‌اطلاعات را نافذ و کمیسیون نظارت دسترسی به‌اطلاعات را فعال کنند. مسوولان نی گفته است که براساس نتایج نظرسنجی آنان دسترسی به‌اطلاعات نسبت به دو سال گذشته ۳۲ درصد کاهش را نشان می‌‌دهد. طبق آمار این نظرسنجی، ۸۹ درصد خبرنگاران سروی ‌شده گفته‌اند که دسترسی به‌اطلاعات ندارند.

درهمین‌حال، شماری از خبرنگاران از نبود اطلاعات خبری و دسترسی‌‌شان به اطلاعات بروز و به‌موقع شاکی‌‌اند. همچنان، مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در صفحه ایکس خود نوشته است که سخنگویان تمام ادارات موظف اند که در چارچوب کاری خود، اطلاعات به موقع را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند: ″اگر رسانه‌ها در این زمینه مشکل دارند می‌توانند به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنند، رسانه‌ها نیز مسوولیت اخلاقی خود را در این زمینه درک کنند. آنها همچنین باید روند مثبت دو سال گذشته  را منعکس کنند″.

این در حالی‌است که طی دو سال اخیر، نیمی از رسانه‌های افغانستان تعطیل و ۷۰ درصد از خبرنگاران کشور نیز بیکار شده‌اند. در تازه‎‌‌ترین مورد استخبارات بامیان در مرکز دایکندی مدیرمسوول و دو خبرنگار «رادیو نسیم» را بازداشت و دروازه‌ این رسانه را «مهرولاک» کرده‌است. خبرنگاران این رسانه‌ محلی پس از ساعاتی دوباره رها شده‌اند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv