فعالیت نشراتی رادیو ″نهاد″ در ولایت بلخ به‌دلیل مشکلات مالی متوقف شده‌است. این رادیو مشکلات اقتصادی‌، بلند بودن صرفیه برق، نبود حمایت از سوی نهادهای حامی و چالش دسترسی به اطلاعات از دلایل توقف نشرات این رادیو اعلام کرده‌است. درهمین‌حال، شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها از متوقف شدن نشرات این رادیو نگرانی کردند. نهاد حمایت‌کننده‌ […]

فعالیت نشراتی رادیو ″نهاد″ در ولایت بلخ به‌دلیل مشکلات مالی متوقف شده‌است. این رادیو مشکلات اقتصادی‌، بلند بودن صرفیه برق، نبود حمایت از سوی نهادهای حامی و چالش دسترسی به اطلاعات از دلایل توقف نشرات این رادیو اعلام کرده‌است. درهمین‌حال، شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها از متوقف شدن نشرات این رادیو نگرانی کردند. نهاد حمایت‌کننده‌ رسانه‌‌های آزاد درافغانستان ″نی″ از نهادهای حامی رسانه‌‌ها خواست که در کنار رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان بی‌ایستند. از سویی‌هم، شماری از خبرنگاران بار دیگر از ارایه اطلاعات به‌موقع از سوی سخنگویان حکومت انتقاد می‌کنند.

پس از تحولات سیاسی از دوسال به‌این‌سو، نشرات بسیار از رسانه‌‌ها در سراسر کشور به‌دلایل مختلف متوقف شد. در تازه‌ترین مورد،  فعالیت نشراتی رادیو ″نهاد″ در ولایت بلخ به‌دلیل مشکلات مالی متوقف شده‌است. نجیب پیکان مسوول این رادیو به‌رسانه‌ها گفته است که نشرات این رادیوی محلی به‌دلیل مشکلات اقتصادی‌، بلندبودن صرفیه برق، نبود حمایت از سوی نهادهای حامی و چالش دسترسی به‌اطلاعات از دلایل توقف نشرات این رادیو اعلام شده‌است. درهمین‌حال، مسوول نهاد حمایت‌کننده‌ رسانه‌‌های آزاد درافغانستان ″نی″ از نهادهای حامی رسانه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی خواست که در کنار رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان بی‌ایستند و براساس تعهدات ۲۰ ساله خود در قبال رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان عمل کنند. در حالی مسوول رادیو یکی از دلایل مسدود شدن این رادیو را دسترسی نداشته به‌اطلاعات بیان کرده که شماری از خبرنگاران از دسترسی نداشتن به‌موقع به‌اطلاعات شکایت می‌کنند.

گفته می‌شود که با توقف فعالیت این رسانه محلی در بلخ، ۲۵ کارمند این رسانه بیکار شده‌‌اند. پیش از این ساختمان و تجهیزات رادیو پیکان در یک آتش‌‌سوزی تخریب شده بود. این رسانه از ۱۶ سال به‌این‌طرف در بلخ فعالیت داشت.