با سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، تمام بخش‌ها آسیب دید. بخش رسانه‌ها نیز بیشتر از تمام بخش‌ها طی این مدت آسیب‌پذیر شد. به‌گونه‌ای که بیشتر از نیم از سانه‌ها فعالیت‌شان متوقف شد و شماری زیادی از خبرنگاران از کار بیکار شدند که بخش بزرگ آنرا خبرنگاران زن تشکیل می‌دهد. […]

با سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، تمام بخش‌ها آسیب دید.

بخش رسانه‌ها نیز بیشتر از تمام بخش‌ها طی این مدت آسیب‌پذیر شد. به‌گونه‌ای که بیشتر از نیم از سانه‌ها فعالیت‌شان متوقف شد و شماری زیادی از خبرنگاران از کار بیکار شدند که بخش بزرگ آنرا خبرنگاران زن تشکیل می‌دهد. در ادامه نگرانی نهادهای حامی رسانه‌ها از وضعیت کار و فعالیت رسانه‌های کشور، مسوولان شماری از نهادهای پشتی‌بان رسانه‌ها، می‌گویند که در دو سال گذشته وضعیت رسانه‌ها و جامعه رسانه‌ای در حالت بحرانی قرار داشته و طی این مدت بیش از نیم از رسانه‌های کشور متوقف شده‌است.

مسوولان این نهادها، از حکومت و نهادهای مرتبط در خصوص رسانه‌ها، می‌خواهند که مانع فروپاشی جامعه رسانه در کشور شوند.

این در حالی‌است که مولوی حیات‌الله مهاجر فراهی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که طی دو سال گذشته برای ۲۵ رسانه جواز فعالیت توزیع شده و این رسانه‌ها به نشرات آغاز کرده‌اند. به گفته معین امور نشرات، در حال‌حاضر ۳۶۴ رسانه صوتی و تصویری در کشور فعالیت دارد.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv