وزیران خارجه چین و پاکستان در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و چین از تهدیدایت روزافزون تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان همچنان از حکومت سرپرست خواستند که به این نگرانی‌ها رسیدگی کند. وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که حکومت سرپرست یک دولت همه‌شمول تشکیل دهد و به تمام اقوام افغانستان در حکومت سهم […]

وزیران خارجه چین و پاکستان در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و چین از تهدیدایت روزافزون تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

آنان همچنان از حکومت سرپرست خواستند که به این نگرانی‌ها رسیدگی کند. وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که حکومت سرپرست یک دولت همه‌شمول تشکیل دهد و به تمام اقوام افغانستان در حکومت سهم بدهد. درهمین حال، شماری از آگاهان نظامی با موجه دانستن نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه افغانستان می‌افزایند که حکومت سرپرست باید علیه گروه‌های تروریستی مبارزه کند.

در ادامه نگرانی‌های منطقه‌ای از تهدیدات هراس‌افگنانه از خاک افغانستان، وزرای خارجه‌ی چین و پاکستان در نشست سه‌جانبه‌ی افغانستان، پاکستان و چین نگرانی‌های‌شان را از تهدیدات فزاینده‌ی تروریزم در افغانستان ابراز داشته و از حکومت سرپرست خواستند تا به این نگرانی‌ها رسیدگی کنند. وزیر خارجه چین همچنان، ابراز امیدواری کرد که حکومت سرپرست سیاست حکومت فراگیر و میانه‌رو را پذیرفته و روابط دوستانه با همسایه‌گان خود را حفظ کند.

همچنان، ضیا احمد تکل، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه در تویتراش نوشته‌است که سرپرست وزارت خارجه با رییس ستاد ارتش پاکستان دیدار و درباره امنیت منطقه‌‌ای، تسهیل رفت‌وآمد مردم و مسایل مربوط به پناه‌جویان افغانستان در پاکستان گفت‌وگو کرده‌است. درهمین حال، شماری از آگاهان نظامی با موجه دانستن نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه افغانستان می‌افزایند که حکومت سرپرست باید علیه گروه‌های تروریستی مبارزه کند.

این نگرانی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر وزیر خارجه تاجیکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای، دوباره خواهان ایجاد کمربند امنیتی پیرامون افغانستان شد. گفتنی‌است که پاکستان روز شنبه ششم میزبان دپلومات‌های ارشد چین و حکومت سرپرست برای دور‌ پنجم گفت‌وگوهای سه‌جانبه در مورد ارتقای امنیت منطقه‌ای، تجارت، ترانزیت و همکاری در مبارزه با تروریزم بود.