در ادامه نگرانی‌های منطقه و جهان در مورد اوضاع افغانستان، نماینده رییس‌جمهور اوزبیکستان در دیدار با سفیر ترکیه با محوریت اوضاع افغانستان گفت‌وگو کردند. نمایندگان دو کشور در این دیدار روی ادامه کمک‌های بشری و مبارزه با تروریزم در افغانستان، توافق کردهاند. سفیر ترکیه در اوزبیکستان، نقش تاشکند را در تامین ثبات در کابل مهم […]

در ادامه نگرانی‌های منطقه و جهان در مورد اوضاع افغانستان، نماینده رییس‌جمهور اوزبیکستان در دیدار با سفیر ترکیه با محوریت اوضاع افغانستان گفت‌وگو کردند.

نمایندگان دو کشور در این دیدار روی ادامه کمک‌های بشری و مبارزه با تروریزم در افغانستان، توافق کردهاند. سفیر ترکیه در اوزبیکستان، نقش تاشکند را در تامین ثبات در کابل مهم خوانده و گفته که این کشور باید در روندهای منطق‌های، مشارکت داشته باشد. در همین‌حال، شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که نگرانی کشورهای همسایه و منطقه، ناشی از بیاعتمادی آنان به‌حکومت سرپرست است و اعتمادسازی یک ضرورت است. این در حالی‌است که حکومت سرپرست همواره بر عدم استقاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی، اطمینان داده‌است.

در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بشری و امنیتی افغانستان، اینک نماینده رییس‌جمهور اوزبیکستان و سفیر ترکیه باهم دیدار و با محوریت افغانستان در تاشکند گفت‌وگو کرده‌اند. نمایندگان دو کشور، روی ادامه کمک‌های بشری به‌شهروندان کشور و مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان توافق کردند. وزارت خارجه اوزبیکستان گفته  که در این دیدار روی ادامه‌ کمک‌های بشری به شهروندان افغانستان و تلاش‌‌های هماهنگ در پیکار با هراس‌‌افگنی توافق شده‌است.

همچنین، اولگان بکار، سفیر ترکیه در اوزبیکستان، نفش تاشکند در تامین صلح پایدار در افغانستان را مهم خوانده و بر مشارکت ازبیکستان در روند‌های هم‌‌گرایی منطقه‌‌ای تاکید کرده‌است. در همین‌حال، شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که کشورهای همسایه و منطقه به‌اظهارات مقام‌های حکومت سرپرست مبنی بر استفاده نسدن خاک افغانستان توسط دهشت‌افگنان باور ندارند و لازم است که حکومت سرپرست در این زمینه اعتماد‌سازی کند.

اما، برخلاف دیدگاه کارشناسان نظامی، شماری از کارشناسان سیاسی به‌این عقیده‌اند که نگرانی کشورهای منطقه و جهان در رابطه به‌حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان،