سفیر پیشین ایران در افغانستان از بی‌‌توجه‌ای حکومت کنونی نسبت به‌قواعد بین‌‌المللی یاد کرده و گفته که اتفاقات افغانستان، امنیت ایران و پاکستان را تهدید می‌‌کند. فداحسین مالکی، سفیر پیشین ایران در افغانستان در گفت‌وگو با یک خبرگزاری ایران، از گفت‌وگو مقام‌های پاکستان و ایران با حکومت کنونی افغانستان در آینده نزدیک خبر داده و […]

سفیر پیشین ایران در افغانستان از بی‌‌توجه‌ای حکومت کنونی نسبت به‌قواعد بین‌‌المللی یاد کرده و گفته که اتفاقات افغانستان، امنیت ایران و پاکستان را تهدید می‌‌کند.

فداحسین مالکی، سفیر پیشین ایران در افغانستان در گفت‌وگو با یک خبرگزاری ایران، از گفت‌وگو مقام‌های پاکستان و ایران با حکومت کنونی افغانستان در آینده نزدیک خبر داده و گفته که محور گفت‌وگو با مقام‌های حکومت کنونی، مواردی چون خطر تروریزم به‌‌ویژه داعش، بی ‌توجه‌ای حکومت سرپرست به‌قواعد بین‌‌المللی نسبت به‌کشورهای همسایه به‌ویژه حق‌آبه هلمند است.

درهمین‌حال، شمار دیگری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که کشورهای همسایه باید بدانند که افغانستان با ثبات در همسایگی شان به‌نفع تامین ثبات این کشورها است.

گفتنی‌است که سفیر پیشین ایران در افغانستان همچنان از تحرکات و جریاناتی که از خاک افغانستان امکان انجام آن است نیز یاد آوری کرد و گفته برای مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان، قرار است مقام‌های امنیتی ایران اطلاعات لازم را در اختیار حکومت سرپرست افغانستان قرار دهند؛ اما، مقام‌های حکومت کنونی بارها تاکید کرده که اجازه نمی‌دهند، خاک افغانستان تهدیدی به‌هیچ کشور دنیا باشد.