کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ می‌‌گوید که سردی هوا در افغانستان، جان میلیون‌ها تن را به‌خطر می‌اندازد. به گفته این کمیته، توانایی خانواده‌‌ها برای گرم ‌کردن خانه‌‌های‌‌شان به‌میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این نهاد در گزارشی گفته است که برای جلوگیری از وخامت بیش‌تر وضعیت، به‌کمک‌‌های بشردوستانه بیشتر نیاز است. همزمان با این، اداره بازرس […]

کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ می‌‌گوید که سردی هوا در افغانستان، جان میلیون‌ها تن را به‌خطر می‌اندازد. به گفته این کمیته، توانایی خانواده‌‌ها برای گرم ‌کردن خانه‌‌های‌‌شان به‌میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

این نهاد در گزارشی گفته است که برای جلوگیری از وخامت بیش‌تر وضعیت، به‌کمک‌‌های بشردوستانه بیشتر نیاز است. همزمان با این، اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان نگرانی کرده‌است که کمک‌های امریکا به افغانستان، ممکن است ناخواسته به‌حاکمیت کنونی افغانستان مشروعیت دهد. درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که نبود سیاست مناسب اشتغال‌زایی نظام اقتصادی افغانستان را به‌چالش کشیده است.

پس از فروپاشی حکومت پیشین، بنا بر آمارهای نهادی جهانی، فقر و بیکاری در کشور افزایش بی‌پیشینه‌ی داشته است. کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که هوای بسیار سرد در افغانستان، جان میلیون‌‌ها تن را به‌خطر می‌‌اندازد. به گفته این کمیته، توانایی خانواده‌‌ها برای گرم ‌کردن خانه‌های‌‌شان در زمستان سرد امسال، به‌دلیل چالش‌های اقتصادی به‌میزان قابل توجهی کاهش یافته است: ″با کاهش شدید دمای هوا در زمستان امسال و افزایش چالش‌‌های اقتصادی، میلیون‌ها شهروند افغانستان با دو انتخاب مواجه شده که یا غذا آماده کنند یا هم مواد سوخت گرمایشی. ما نمی‌توانیم چشم خود را بر وضعیت اسفناک نیازمندان ببندیم و به‌پاسخ ‌گویی به‌نیازهای آن‌ها ادامه خواهیم داد″.

کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب با نشر گزارشی در حساب کاربری توییتر خود گفته است که برای جلوگیری از وخامت بیش‌تر وضعیت، به‌کمک‌های بشردوستانه بیش‌تر نیاز است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که نبود چرخش اقتصادی مناسب و نبود سیاست درست اشتغال‌زایی، نظام اقتصادی افغانستان را به‌چالش کشیده است.

از سوی‌هم، اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است که کمک‌های امریکا به افغانستان، چه ماهیت بشردوستانه داشته باشد و چه از نوع دیگر، ممکن است ناخواسته به حاکمیت کنونی افغانستان مشروعیت دهد. در گزارش سیگار آمده است که امریکا از ماه آگست سال ۲۰۲۱ تاکنون هشت میلیارد دالر به‌‎ افغانستان کمک کرده‌است: ″در حالی ‌که ۲۸.۳ میلیون تن در افغانستان به‌کمک‌های غذایی بین‌المللی وابسته هستند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چه میزان از کمک‌ها به نیازمندان می‌‌رسد″.

اداره بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان پیش از این نیز گفته بود که نظارت موثر از کمک‌های انجام‌ شده به افغانستان ضروری است. نگرانی‌ها از وضعیت بدبشری در افغانستان درحالی افزایش یافته است که شماری از نهادهای کمک‌رسان پس از فرمان تعلیق کار زنان در موسسه‌های داخلی و خارجی، از قطع کمک‌ها هشدار داده‌‌اند.