وزیران خارجه هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان، مشهور به G7 در نشستی به‌میزبانی جاپان، مخالفت‌شان را به‌محدودیت‌‌ها بر حقوق‌بشر و آزادی‌‌های اساسی مردم افغانستان اعلام کردند. تمامی اعضای گروه هفت، محرومیت زنان و دختران از کار، آموزش و تحصیل غیرقابل پذیرش خواندند. وزارت خارجه‌ جاپان نیز، افزایش محدودیت‌‌ها بر حقوق زنان و دختران افغانستان را […]

وزیران خارجه هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان، مشهور به G7 در نشستی به‌میزبانی جاپان، مخالفت‌شان را به‌محدودیت‌‌ها بر حقوق‌بشر و آزادی‌‌های اساسی مردم افغانستان اعلام کردند.

تمامی اعضای گروه هفت، محرومیت زنان و دختران از کار، آموزش و تحصیل غیرقابل پذیرش خواندند. وزارت خارجه‌ جاپان نیز، افزایش محدودیت‌‌ها بر حقوق زنان و دختران افغانستان را به‌‌شدت محکوم کرده‌است. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان کشور شدند.

وزیران خارجه هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان، مشهور به G7، در نشستی درشهر ناگانو جاپان، از بحران انسانی و نقض حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و مخالفت‌شان را به‌محدودیت‌‌ها حکومت سرپرست افغانستان بر حقوق‌بشر و آزادی‌‌های اساسی اعلام کردند. وزارت خارجه‌ جاپان در خبرنامه‌‌ای نگرانی جدی خود را از بدترشدن وضعیت حقوق‌بشر و بشردوستانه در افغانستان ابراز کرده‌است. به اساس خبرنامه وزارت خارجه جاپان، این کشور افزایش محدودیت‌‌ها بر حقوق زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده‌است.

تمامی اعضای گروه هفت محدودیت‌ها را علیه زنان و دختران از جمله محدودیت‌های کار و تحصیل را غیرقابل پذیرش می‌دانند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان ، بریتانیا و ایالات متحده اعضای G7 یا هفت کشور پیشرفتۀ صنعتی جهان هستند. آنان تاکید کردند که گروه هفت باید پیام‌‌های یک‌پارچه را به حکومت کنونی افغانستان برساند تا زمینه ارایه کمک بدون مانع را فراهم کنند.
این در حالی‌است که اخیرا وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان نیز در نشست سمرقند رعایت حقوق زنان و دختران به‌ویژه حق آموزش دختران افغانستان را مهم پنداشته و انرا پیش شرط، به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی در افغانستان خوانده‌اند.