در ادامه نگرانی‌ها از اوضاع بد اقتصادی و بشری افغانستان، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان با ۲۵ درصد کاهش فعالیت‌های اقتصادی، به‌سوی رکود اقتصادی در حرکت است. در این گزارش گفته شده که ممنوعیت کار و آموزش زنان، چشم‌انداز رشد اقتصادی افغانستان را کندتر خواهد کرد. این گزارش که به […]

در ادامه نگرانی‌ها از اوضاع بد اقتصادی و بشری افغانستان، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان با ۲۵ درصد کاهش فعالیت‌های اقتصادی، به‌سوی رکود اقتصادی در حرکت است.

در این گزارش گفته شده که ممنوعیت کار و آموزش زنان، چشم‌انداز رشد اقتصادی افغانستان را کندتر خواهد کرد. این گزارش که به نام ″ابهام پس از ثبات سریع″ نشرشده، در آن رشد منفی اقتصادی افغانستان را به‌کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضا در تمام بخش‌های اقتصاد کشور نسبت داده‌است: ″اقتصاد افغانستان شکننده است، عمیقاً به حمایت بیرونی وابسته است و بخش خصوصی آن ضعیف است. بنا بهبود وضعیت اقتصادی در این‌کشور باید سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، خدمات اساسی، افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و حذف سیاست‌های زیان‌بار جنسیتی در اولویت قرار گیرد″.

بانک جهانی همچنان گفته که جلوگیری از کار زنان و کاهش کمک‌های بین‌المللی، روند بهبود اقتصادی افغانستان را کند می‌سازد. در همین‌حال، برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باور اند که عدم مشروعیت حکومت کنونی و تحریم‌های بین‌المللی مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط اقتصادی و مالی افغانستان با کشورهای دیگر شده است. این در حالی‌است که بربنیاد گزارش نهادهای امدادگر بین‌المللی، بیش از ۲۹ میلیون تن یا دو سوم جمعیت افغانستان با فقر و بیکاری شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و نیاز بی‌درنگ به‌کمک‌های انسان دوستانه دارند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv