برنامه جهانی غذا بار دیگر از کم‌بود بودجه مورد نیاز برای کمک‌های انسانی در افغانستان هشدار داده‌است. رییس بخش افغانستان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، گفته است که این سازمان قصد ترک افغانستان را نیز ندارد. به گفته او، کمک‌‌های انسان دوستانه برای بیش‌تر افراد آسیب‌‌پذیر از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت […]

برنامه جهانی غذا بار دیگر از کم‌بود بودجه مورد نیاز برای کمک‌های انسانی در افغانستان هشدار داده‌است.

رییس بخش افغانستان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، گفته است که این سازمان قصد ترک افغانستان را نیز ندارد. به گفته او، کمک‌‌های انسان دوستانه برای بیش‌تر افراد آسیب‌‌پذیر از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت اهمیت حیاتی دارد. در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که با کاهش کمک‌های انسان دوستانه در افغانستان، فقر در کشور فراگیر خواهد شد.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌‌خواهد با وجود وضع ممنوعیت بر کار زنان هم‌چنان به‌حضور خود در افغانستان ادامه دهد. شیاو وی لیم، رییس بخش افغانستان برنامه جهانی غذای سازمان ملل، در دیدار از برلین گفته است که این سازمان قصد ترک افغانستان را ندارد. به گفته او، کمک‌‌های انسان دوستانه برای بیش‌تر افراد آسیب‌‌پذیر از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت اهمیت حیاتی دارد.

وی هم‌چنین در ارزیابی وضعیت افغانستان گفته است که در یک‌‌و‌نیم سال گذشته بحران انسانی در این کشور تشدید شده‌است. به گفته وی هر چند با کمک‌‌های انسان دوستانه از قحطی در افغانستان جلوگیری شده‌است، اما حالا هم میلیون‌ها افغانستانی از ناامنی غذایی رنج می‌برند.

مدیر بخش افغانستان برنامه جهانی غذای ملل متحد هم‌چنین درباره کم‌بود بودجه مورد نیاز برای کمک‌های انسانی نیز هشدار داده‌است. او گفته است که برنامه جهانی غذا برای شش ماه آینده ۹۰۰ میلیون دلار کم‌بود بودجه دارد. پیشتر نیز مقام‌های این سازمان ضمن هشدار درباره قحطی و گرسنگی در افغانستان، اعلام کرده بود تنها درصد ناچیزی از کمک‌های درخواستی برای مردم افغانستان تأمین شده‌است.