با سقوط نظام جمهوریت و با گذشت دو سال از روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، فقر و بیکاری بگونه‌ای بی‌پیشینه در حال افزایش است. با نزدیک شدن فصل سرماه در کشور نیازهای شهروندان به‌کمک‌های بشردوستان همچنان گراف بلندی را نشان میدهد. در این حال، برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که برای رساندن […]

با سقوط نظام جمهوریت و با گذشت دو سال از روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، فقر و بیکاری بگونه‌ای بی‌پیشینه در حال افزایش است.

با نزدیک شدن فصل سرماه در کشور نیازهای شهروندان به‌کمک‌های بشردوستان همچنان گراف بلندی را نشان میدهد. در این حال، برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که برای رساندن کمک‌های زمستانی در کم‌ترین زمان ممکن، نیاز به ۱۰۲ میلیون دالر است. سخنگوی برنامه جهانی غذا می‌گوید این کمک‌ها به‌افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها در پنج ولایت افغانستان توزیع می‌شود. به‌گفته وی، این کمک‌ها شامل هزار تُن متریک مواد غذایی و همچنان توزیع پول نقد به‌ارزش ۹ میلیون دالر بوده که به نیازمندان در سراسر افغانستان رسانیده خواهد شد

در همین‌حال، سخنگوی این سازمان می‌گوید که بیش‌ترین افراد نیازمند در افغاستان زنان و کودکان تشخیص شده‌اند که در در شش ماه اول سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۶ میلیون شهروند افغانستان کمک مواد غذایی رسانده‌است. همچنان وی می‌گوید که پس متوقف کردن کار کارمندان زن در تمامی موسسه‌های غیر دولتی، روند کمک‌رسانی در افغانستان دشوار شده‌است.

این در حالی‌است که پس از گذاشت دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور، کمک‌های بشردوستانه جهانی در افغانستان به‌گونه چشم‌گیری کاهش یافته است و اما همواره حکومت سرپرست می‌گوید که به تمامی شرایط جهان عمل کرده‌اند و خوستار تعامل بهتر با جهان و ادامه دریافت کمک‌های جهانی با افغانستان هستند.