برنامه جهانی غذا می‌‌گوید که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به پنج میلیون و ۷ صد هزار نیازمند در افغانستان کمک نقدی کرده و یا هم از طریق کوپون برای آنان مواد غذایی مجانی فراهم کرده‌است. برنامه جهانی غذا با نشر تویتی گفته است که این کمک‌‌ها به‌نیازمندان افغانستان از طریق بودجه سکرتریت […]

برنامه جهانی غذا می‌‌گوید که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به پنج میلیون و ۷ صد هزار نیازمند در افغانستان کمک نقدی کرده و یا هم از طریق کوپون برای آنان مواد غذایی مجانی فراهم کرده‌است.

برنامه جهانی غذا با نشر تویتی گفته است که این کمک‌‌ها به‌نیازمندان افغانستان از طریق بودجه سکرتریت سازمان ملل متحد برای حالات اضطراری، اداره دپلوماتیک فرانسه و وزارت خارجه جاپان تامین شده‌است. این اداره ملل متحد هدف از این کمک‌ها را فراهم‌ کردن توانایی خرید کالاها، کاهش کمک‌های غذایی و تقویت اقتصاد محلی به دریافت ‌کنندگان بیان کرده‌است.

پیش از این، برنامه جهانی غذا گفته بود که به‌دلیل کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی به‌افغانستان، این اداره پس از ماه اکتوبر سال روان میلادی، بودجه‌‌ای برای ادامه کمک به‌شهروندان افغانستان نخواهد داشت. ملل متحد با ابراز نگرانی گفته است که کمبود بودجه در روند کمک‌رسانی در بخش‌‌های مختلف از جمله بهداشت، تغذیه، آموزش و آب آشامیدنی صحی، میلیون‌‌ها نیازمند را در افغانستان متاثر کرده‌است.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد هشدار داده‌است که اگر بودجه جدید دریافت نشود، تا پایان اکتوبر امسال کمک‌‌های غذایی اضطراری به‌صفر خواهد رسید. به گفته این اداره، پس از کاهش کمک‌‌ها، ملل متحد مجبور شد از جمله ۱۳ میلیون نیازمند افغانستان که به‌کمک نیاز دارند، تنها به پنج میلیون تن کمک کند.