در ادامه نگرانی های جهانی از وضعیت بد بشری در افغانستان، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید که در حال حاضر تنها پنج درصد از پولی را که برای کمک های بشردوستانه در افغانستان برای سال دو هزار و بیست و سه درخواست کرده، تاکنون بدست آورده است. این نهاد هشدار داده […]

در ادامه نگرانی های جهانی از وضعیت بد بشری در افغانستان، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید که در حال حاضر تنها پنج درصد از پولی را که برای کمک های بشردوستانه در افغانستان برای سال دو هزار و بیست و سه درخواست کرده، تاکنون بدست آورده است.

این نهاد هشدار داده که بدون منابع فوری، میلیون‌ ها تن از دسترسی به کمک ‌های نجات ‌بخش محروم خواهند شد. در همین حال، کمیته بین ‌المللی نجات نیز از کاهش کمک‌ های بشری بریتانیا به افغانستان، ابراز نگرانی کرده است. همچنان شماری از آگاهان اقتصادی می گویند که برای رفع معضل اقتصادی کشور، نیاز به برنامه های داخلی است و حکومت باید در این زمینه برنامه ریزی کند.

در ادامه نگرانی های جهانی از فراگیر شدن فقر در کشور، اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان″ اوچا″در گزارشی گفته که در حال حاضر تنها پنج درصد از پولی را که برای کمک های بشردوستانه در افغانستان برای سال دو هزار و بیست و سه درخواست کرده، تاکنون بدست آورده اند. اوچا همچنان گفته که جهان با بزرگترین و شدیدترین بحران بشری روبرو است. این اداره همچنان هشدار داده است که در صورت عدم ارایه کمک های مالی فوری، این خطر وجود دارد که کمک های بشردوستانه حیاتی به میلیون ها تن در افغانستان متوقف شود.

در همین حال، کمیته بین ‌المللی نجات می گوید که کاهش کمک‌ های بشری بریتانیا به افغانستان، رسیدگی به بحران انسانی در این کشور را دشوار می‌ کند. این سازمان در اعلامیه‌ ای گفته که بریتانیا کمک ‌های خود به افغانستان و پاکستان را در سال آینده پنجاه و سه درصد کم می ‌کند.

این در حالیست که پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان، سازمان ملل متحد سالانه بیش از چهار میلیارد دالر کمک مالی برای افغانستان درخواست کرده است. کشورهای جهان در سال دوهزار و بیست و دو تنها دو میلیارد و چهارصد میلیون دالر از این پول را، وعده داده بودند.