در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بد بشری در افغانستان، برنامه جهانی خوراک بار دیگر از کاهش کمک‌ها برای نیازمندان افغانستان خبر داده و گفته که باید کمک نقدی فوری در اختیار این نهاد، قرار بگیرد؛ در غیر آن میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان گرسنه خواهند ماند. این اداره سازمان ملل […]

در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بد بشری در افغانستان، برنامه جهانی خوراک بار دیگر از کاهش کمک‌ها برای نیازمندان افغانستان خبر داده و گفته که باید کمک نقدی فوری در اختیار این نهاد، قرار بگیرد؛ در غیر آن میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان گرسنه خواهند ماند.

این اداره سازمان ملل تاکید کرده که طی شش ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، دست‌کم به یک میلیارد دالر نیاز دارد. سخنگوی این اداره در افغانستان می‌گوید که اگر کمک در خواست شده برای آنان نرسد، مجبور اند کمک برای میلیون‌ها تن را قطع کنند.

روند مددرسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که نخست در دسامبر سال پار و سپس در اپریل امسال، حکومت سرپرست به بانوان کارمند در تمامی موسسه‌های غیردولتی به‌‍شمول اداره های سازمان ملل متحد دستور داد که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. درهمین‌حال، کارشناسان حوزه اقتصاد می‌گویند که کاهش یا قطع شدن کمک‌های بشری، در کوتاه مدت برای اقتصاد افغانستان زیان بار خواهد بود.

افزون بر این، کمیته بین‌المللی نجات گفته که پس از تحولات سیاسی پسین، حدود ۳۰ میلیون تن در افغانستان عاید‌شان را از دست داده و سخت نیازمند کمک‌های بی‌درنگ بشری هستند.

سلما بن آیسا، مسوول بخش افغانستان کمیته بین‌المللی نجات گفته است: ″افرادی که قبلا شغل داشتند و خودکفا بودند، اکنون به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند و بسیاری از خانواده‌ها دیگر توانایی تامین غذای خود را ندارند″.

با این همه، آمارهای جهانی نشرشده مرتبط به اوضاع بشری افغانستان، نشان می‌دهد که بیش از ۲۹ میلیون تن از شهروندان کشور، نیاز بی‌درنگ به‌کمک‌های بشردوستانه دارند.