نامزدان ریاست‌جمهوری امریکا یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند که در صورت پیروزی در انتخابات سال پشیرو، کمک‌های ایلات متحده به‌افغانستان قطع کرده و دیگر کمک نمی‌فرستند. جیم مارتر، یکی از نامزدان حزب جمهوریخواه حین اعلام نامزدی‌اش گفته که از ارایه کمک‌های کشورش به‌افغانستان زیر سلطه حاکمان کنونی حمایت نمی‌کند: ″من از کمک به افغانستان […]

نامزدان ریاست‌جمهوری امریکا یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند که در صورت پیروزی در انتخابات سال پشیرو، کمک‌های ایلات متحده به‌افغانستان قطع کرده و دیگر کمک نمی‌فرستند.

جیم مارتر، یکی از نامزدان حزب جمهوریخواه حین اعلام نامزدی‌اش گفته که از ارایه کمک‌های کشورش به‌افغانستان زیر سلطه حاکمان کنونی حمایت نمی‌کند: ″من از کمک به افغانستان در حالی که طالبان کشور را اداره می‌کنند، حمایت نمی‌کنم. آنان به حاشیه راندن زنان را ادامه می‌دهند، ما نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که کمک ها به گرسنه‌گان و کسانی که نیاز به‌مراقبت‌های صحی دارند می‌رسد″.

در عین زمان، برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد می‌گویند که با کمک‌های بشردوستانه اقتصاد سازی نمی‌شود و این کمک‌ها نمی‌تواند آنچنان که باید، بر اقتصاد افغانستان تاثیر داشته باشد.

گفتنی‌است که پیش از این نیز اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا و برخی از مقام‌های حکومت پیشین این کشور، سیاست‌های دولت بایدن در قابل افغانستان را مورد انتقاد قرار داده‌اند. این در حالی‌است که بربنیاد گزارش نهادهای امدادگر بین‌المللی، در حال‌حاضر بیش نیمی از جمعیت افغانستان نیاز بی‌درنگ به‌کمک‌های بشری دارند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv