هیدربار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق‌بشر تاکید می‌کند که شورای امنیت از انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته تا ارزیابی را به منظور جلوگیری از چالش‌های که افغانستان در حال‌حاضر با آن مواجه است، انجام دهد. شورای امنیت برای این ارزیابی تا ۱۷ ماه نوامبر امسال میعاد تعیین کرده‌است. هیدربار هم‌چنین گفته که […]

هیدربار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق‌بشر تاکید می‌کند که شورای امنیت از انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته تا ارزیابی را به منظور جلوگیری از چالش‌های که افغانستان در حال‌حاضر با آن مواجه است، انجام دهد.

شورای امنیت برای این ارزیابی تا ۱۷ ماه نوامبر امسال میعاد تعیین کرده‌است. هیدربار هم‌چنین گفته که زنان فعال افغانستان تاکید کرده‌اند که این ارزیابی باید توسط یک کارشناس مجرب در زمینه حقوق زنان انجام شود. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که با پشتی‌بانی همه جانبه سازمان ملل متحد و همکاری حکومت سرپرست، می‌توان چالش‌های موجود کشور را حل کرد.

به دنبال تلاش‌ها برای حل بحران کنونی افغانستان، هیدربار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که شورای امنیت از انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته تا ارزیابی را به‌منظور جلوگیری از چالش‌های که افغانستان در حال‌حاضر با آن مواجه است، انجام دهد. شورای امنیت برای این ارزیابی به هدف ارایه توصیه‌های آینده‌نگر برای یک رویکرد یک‌پارچه و منسجم، تا ۱۷ ماه نوامبر امسال میعاد تعیین کرده‌است.

هیدربار هم‌چنین در رشته توییت‌هایش اشاره کرده که زنان فعال افغانستان تاکید کرده‌اند که این ارزیابی باید توسط یک کارشناس مجرب در زمینه حقوق زنان انجام شود و حقوق دختران و زنان را محور اصلی ارزیابی قرار دهد. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که این گونه سخنان باید جنبه عملی بگیرد، تا برای حل چالش‌های کنونی افغانستان اثربخش واقع شود.

این درحالی‌است که با وجود خواست‌های جامعه جهانی و بسیاری از زنان و فعالان افغانستان، حکومت سرپرست موضع خود را در مورد حق آموزش، تحصیل و کار زنان تغییر نداده و در حال‌حاضر بخش زیادی از دختران و زنان افغانستان از آموزش، تحصیل و کار محروم شده‌اند.