پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، محدویت‌های زیادی علیه زنان و دختران وضع شد که این محددویت‌ها واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشت. در تازه‌ترین مورد هم هیدر بار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق‌بشر، بار دیگر در واکنش به‌مسدود شدن آریشگاه‌های زنان در افغانستان با ابراز نگرانی می‌گوید که با […]

پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، محدویت‌های زیادی علیه زنان و دختران وضع شد که این محددویت‌ها واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشت.

در تازه‌ترین مورد هم هیدر بار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق‌بشر، بار دیگر در واکنش به‌مسدود شدن آریشگاه‌های زنان در افغانستان با ابراز نگرانی می‌گوید که با این کار، ۶۰ هزار زن شغل خود را از دست دادند. خانم بارهمچنان می‌گوید تنها مکانی که برای حمایت از زنان درافغانستان باقی‌مانده بود اریشگاه بود که آنرا نیز از دست دادند.

درهمین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن و از آگاهان اقتصادی وضعیت کنونی زنان را تاسف‌بار خوانده و می‌گویند که این امر بر وضعیت اقتصادی زنان و حقوق آنان تأثیر منفی می‌گذارد. آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند که در مورد این تصمیم تجدید نظر کنند. آنان همچنان می‌گویند تا زمانی که حکومت سرپرست در راهبرد حکومتداری خود تغییر نیاورد، واکنش‌ها بر رفع محدویت کدام اثری مفیدی نخواهد داشت.

این درحالی‌است که وزارت امر به معروف سوم اسد را روز بستن تمامی آرایشگاه‌‌های زنان تعیین کرده بود. سازمان ملل متحد نیز گفته که بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه تاثیر منفی بر اقتصاد زنان خواهد داشت. زنان آرایشگر در افغانستان می‌گویند با از دست دادن این کار حیران اند که چه کنند. به ‌گفته آنان بیشتر‌شان سرپرستان خانواده‌های‌شان هستند.