رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان از طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر ثبت‌نام خبرنگاران در یک سیستم واحد استقبال کرده می‌گوید که با این امر خبرنگارن بدون مداخله نهادهای غیر مربوط می‌توانند ازادانه به فعالیت‌های‌شان ادامه بدهند. درهمین‌حال، شماری از خبرنگاران کشور با ابراز بی‌باوری به‌حکومت کنونی در کشور می‌گویند که آنان ترس از […]

رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان از طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر ثبت‌نام خبرنگاران در یک سیستم واحد استقبال کرده می‌گوید که با این امر خبرنگارن بدون مداخله نهادهای غیر مربوط می‌توانند ازادانه به فعالیت‌های‌شان ادامه بدهند.

درهمین‌حال، شماری از خبرنگاران کشور با ابراز بی‌باوری به‌حکومت کنونی در کشور می‌گویند که آنان ترس از امنیت خود پس از شناساسی دارند.

رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان در واکنش به طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر ثبت نام خبرنگاران در یک سیستم واحد و توزیع کارت برای آنان، از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ استقبال کرده می‌گوید با این کار خبرنگارن بدون مداخله نهادهای غیر مربوط، می‌توانند آزادانه به فعالیت‌های‌شان ادامه بدهند.

این در حالی‌است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی تصمیم گرفته که تمام خبرنگاران را ثبت و برای آنها کارت توزیع کنند. این وزارت هم‌چنان می‌گوید که بعد از این هیچ نهاد غیر مربوطه حق مداخله در کار رسانه‌ها را ندارند.

در همین‌حال، شماری از خبرنگاران در واکنش به این طرح می‌گویند که این طرح بر خلاف اصول کار خبرنگاری است و به‌منظور فشار بالای خبرنگاران اعمال می‌‌شود.

این در حالی‌است که براساس یافته‌‌های مرکز خبرنگاران افغانستان، از زمان سقوط حکومت پیشین دست‌کم 319 مورد خشونت و نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌‌ها به ثبت رسیده است که از این میان، 160 مورد آن بازداشت خبرنگاران بوده است.