نماینده‎ی ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان از قطع‌نامه‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال کرده و آنرا یک قطعنامه‌ای قدرتمند خوانده است. درهمین حال، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفته در حالی که زنان و دختران افغانستان از حقوق بشری و آزادی‌ های اساسی خود محروم هستند، جامعه جهانی خاموش نخواهد […]

نمایندهی ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان از قطع‌نامه‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال کرده و آنرا یک قطعنامه‌ای قدرتمند خوانده است.

درهمین حال، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفته در حالی که زنان و دختران افغانستان از حقوق بشری و آزادی‌ های اساسی خود محروم هستند، جامعه جهانی خاموش نخواهد ماند. همزمان با این، سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته که وضع محدودیت‌های زن‌ستیزانه منجر به حذف سیستماتیک زنان و دختران افغانستان از جامعه شده‌است.

تامس وست، نمایند‌ه‌ی ویژه امریکا در امور افغانستان از قطع‌نامه‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال کرده و انرا یک قطع‌نامه‌ای قدرتمند خوانده‌است: ″قطع‌نامه‌ای شورای امنیت سرکوب نیمی از جمعیت افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرده و متعهد به‌هدف مشترک بنا به‌منافع مشترک، از جمله تروریزم و نیازهای بشردوستانه شد.″

در همین‌حال، لیندا تامس گرینفیلد، سفیر امریکا درسازمان ملل متحد نیز با نشر بیانیه‌ای از قطع‌نامه‌ی شورای امنیت استقبال کرده و گفته در حالی که زنان و دختران افغانستان از حقوق‌بشری و آزادی‌‌های اساسی خود محروم هستند، جامعه جهانی خاموش نخواهد ماند: ″این احکام ظالمانه افغانستان را از دستیابی به‌ثبات، رفاه اقتصادی و رشد آینده باز می‌‌دارد. آنها زنان و دختران را در معرض خطر افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت قرار می ‌دهند. و آنها مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه نجات بخش به شهروندان افغانستان می‌شوند که نیاز مبرم دارند.″

همزمان با این، باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، در سخنرانی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل گفته که وضع محدودیت‌های زن‌‌ستیزانه منجر به حذف سیستماتیک زنان و دختران افغانستان از جامعه شده‌است. خانم وودوارد هم‌چنان منع کار زنان در دفترهای این سازمان را آخرین نمونه‌‌ای از بی‌توجهی حکومت کنونی افغانستان به‌حقوق‌ اساسی زنان خوانده و خواستار لغو محدودیت‌ها به حقوق و آزادی‌‌های اساسی زنان در افغانستان شده‌است: ″این ممنوعیت نقض مستقیم اصول اساسی منشور سازمان ملل است. در شرایطی که ۲۸ میلیون تن در افغانستان به کمک نیاز دارند، به شدت مانع ارسال کمک‌های نجات‌دهنده به زنان و دختران خواهد شد.

این در حالی‌است که شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای از حکومت کنونی کشورخواست تا تمام محدودیت‌های را که زنان و دختران را از حقوق‌بشری و آزادی‌‌های اساسی آنان مانع می‌کند، لغو کند. قطع‌نامه هم‌چنان از همه کشورها و سازمان‌‌ها خواست تا از نفوذ خود، مطابق با منشور ملل متحد، برای لغو این محدودیت‌ها استفاده کنند.

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv