در ادامه‌ی واکنش‌های داخلی و خارجی مبنی به‌مسدود ماندن دانشگاه‌ها به‌روی دختران در کشور، شماری از دختران دانشجو می‌گویند که با آغاز سال تحصیلی جدید تا چند روز دیگر، دروازه‌ی دانشگاه‌ها به‌رور دختران بازگشایی شود. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن از جامعه جهانی می‌خواهند که زنان و دختران افغانستان را حمایت کند. این […]

در ادامه‌ی واکنش‌های داخلی و خارجی مبنی به‌مسدود ماندن دانشگاه‌ها به‌روی دختران در کشور، شماری از دختران دانشجو می‌گویند که با آغاز سال تحصیلی جدید تا چند روز دیگر، دروازه‌ی دانشگاه‌ها به‌رور دختران بازگشایی شود.

در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن از جامعه جهانی می‌خواهند که زنان و دختران افغانستان را حمایت کند. این در حالی‌است که وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده قرار است درس‌های سمستر بهاری دانشجویان پسر در دانشگاه‌‌های مناطق سردسیر به‌تاریخ ۱۵ حوت آغاز شود.

پس از سقوط حکومت پیشین محدودیت‌های علیه زنان و دختران در کشور وضع شد. این امر واکنش گسترده‌ای ملی و بین‌المللی را در پی داشت.

وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده که قرار است دروس سمستر بهاری دانشجویان پسر در دانشگاه‌های مناطق سردسیر به‌تاریخ ۱۵ حوت آغاز شود. اما در این وزارت از برگشت دختران دانشجو به‌دانشگاه‌ها چیزی نگفته است.

در همین‌حال، شماری از دانشجویان با ابراز نگرانی از ادامه مسدود ماندن دانشگاه‌ها به‌روی دختران می‌گویند که انتظار داشتن سال تحصیلی جدید دروازه‌ی دانشگاه‌ها به‌رور دختران بازگشایی شود.

همزمان با این، شماری از فعال حقوق زن از ادامه مسدودماندن دانشگاه‌ها به‌روی دختران نگرانی کرده‌اند. آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که زنان و دختران افغانستان را حمایت کند.

این در حالی‌است که حکومت سرپرست در اوایل ماه جدی ورود دختران به‌دانشگاه‌‌ها را ممنوع اعلام کرد و گفت که روی طرحی بازگشایی دانشگاه‌ها به‌‌روی دختران کار می‌‌کند. اما هنوز مشخص نشده که کا راین طرح چی وقت تمام خواهد شد.