در ادامه واکنش‌ها از نقض حقوق اساسی زنان و دختران در کشور، سفیر پیشین هند در افغانستان، می‌گوید تا زمانی ‌که حکومت سرپرست سیاست خود را در قبال زنان تغییر ندهند، از سوی این کشور به‌رسمیت شناخته نخواهد شد. از سویی‌دیگر معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است که مشروعیت حکومت کنونی افغانستان در جامعه […]

در ادامه واکنش‌ها از نقض حقوق اساسی زنان و دختران در کشور، سفیر پیشین هند در افغانستان، می‌گوید تا زمانی ‌که حکومت سرپرست سیاست خود را در قبال زنان تغییر ندهند، از سوی این کشور به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

از سویی‌دیگر معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است که مشروعیت حکومت کنونی افغانستان در جامعه بین‌الملل وابسته به رفتار آنان در قبال زنان این کشور است.

نزدیک په دو سال می‌شود که حکومت کنونی از سوی هیچ کشور جهان به‌رسمیت شناخته نشده است. علت به‌رسمیت نه‌شناختن این حکومت از سوی جهان عدم رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان گفته شده‌است. در تازه‌ترین مورد راکیش سود، سفیر پیشین هند در افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا گفته، تا زمانی ‌که حکومت سرپرست سیاست خود را در قبال زنان تغییر ندهند، حکومت‌شان از سوی این کشور به‌رسمیت شناخته نه‌خواهد شد. آقای سود به‌گروهای تروریستی موجود در افغانستان نیز شاره نموده و افزوده است که، حاکمیت کنونی این کشور توان مبارزه با گروه‌های تروریستی را ندارد: ″به‌نظر نمی‌‌رسد که طالبان در برابر برخی از گروه‌های تروریستی ایستادگی کنند. قطع رابطه بین طالبان و گروهای تروریستی که با آنان یکجا برضد نیروهای غربی در افغانستان جنگیده‌اند،کار آسان نیست. تازمانی که طالبان سیاست خود را در قبال زنان تغییر ندهند، از سوی هند به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند″.

درهمین‌حال ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در یک نشست خبری گفته است که مشروعیت حکومت کنونی افغانستان در جامعه بین‌‌الملل وابسته به‌رفتار آن در قبال زنان این کشور است: ″حقوق زنان و دختران یک جز کلیدی مرتبط به تقاضای بیان شدهٔ طالبان برای پذیرش و مشروعیت بین‌المللی است . تا زمانی که طالبان به‌نصف از جمعیت خویش حقوق، امتیازات و دسترسی مشابه مانند نصف دیگر آن ندهند، آنان نه‌تنها آیندهٔ افغانستان را عقب نگه‌میدارند؛ بلکه به‌گونهٔ متداوم در مقابل تقاضای خودشان می ‌ایستند تقاضا برای پذیرش و مشروعیت بین‌المللی.″

در حالی معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا از تامین نشدن حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده که، با سقوط حکومت پیشنین و به‌روی کار امدن حکومت سرپرست، محدودیت‌های زیادی بر زنان کشور وضع شده‌است؛ اما، حکومت سرپرست بارها تاکید کرده که مخالف تحصیل و کار زنان نیست.