وزارت مالیه ‌‌امریکا باردیگر بر دو مقام حکومت سرپرست تحریم وضع کرده و گفته که آنان در نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق بانوان نقش داشته ‌اند. همزمان، کاردار سفارت ‌‌امریکا برای افغانستان نیز گفته که ‌‌امریکا این دو مقام حکومت کنونی را به‌دلیل این‌‌که نصف نفوس افغانستان را از حقوق‌شان محروم کرده‌اند، مورد پاسخ‌گویی قرار […]

وزارت مالیه ‌‌امریکا باردیگر بر دو مقام حکومت سرپرست تحریم وضع کرده و گفته که آنان در نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق بانوان نقش داشته ‌اند. همزمان، کاردار سفارت ‌‌امریکا برای افغانستان نیز گفته که ‌‌امریکا این دو مقام حکومت کنونی را به‌دلیل این‌‌که نصف نفوس افغانستان را از حقوق‌شان محروم کرده‌اند، مورد پاسخ‌گویی قرار داده‌است.

پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، ایالات متحده برای برخی از مقام‌های حکومت سرپرست تحریم وضع کرد که انگیزه این کار، سهم داشتن این افراد در نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق بانوان افغانستان گفته شد. اینک، باردیگر وزارت مالیه ‌‌امریکا، سرپرست وزارت امر به معروف و رئیس اکادمی علوم افغانستان را به‌دلیل نقض‌ حقوق بشر و سرکوب زنان و دختران تحریم کرده‌است. این وزارت رئیس اکادمی علوم را از طراحان و حامیان اصلی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم دانسته‌است. بربنیاد اعلامیه وزارت مالیه ‌‌امریکا، اعضای اداره امر به معروف معترضانی را که برای لغو محدودیت‌ها اعتراض می‌کنند، سرکوب کردند: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، فریدالدین محمود و خالد حنفی را به‌دلیل نقض جدی حقوق بشر در رابطه با سرکوب زنان و دختران، از جمله از طریق محدودکردن دست‌رسی به آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان صرفاً بر اساس جنسیت، معرفی کرد. این محدودیت مبتنی بر جنسیت منعکس‌کننده‌ا‌ی تبعیض شدید و فراگیر در برابر زنان و دختران است و در برخورداری آنان از حمایت برابر اختلال ایجاد می‌کند.″

افزون بر این، کاردار سفارت ‌‌امریکا برای افغانستان در واکنش به تحریم شدن خالد حنفی و فریدالدین محمود گفته که آنان در نقض جدی حقوق بشر در برابر بانوان در افغانستان شریک هستند: ″خالد حنفی و فریدالدین محمود در نقض جدی حقوق بشر علیه دختران و زنان در افغانستان شریک هستند. آنان به دلیل این‌که نصف جمعیت افغانستان را از حقوق‌شان محروم کرده‌اند، مورد پاسخ‌گویی قرار داده شده‌اند.″

با این حال، سخنگوی حکومت سرپرست، وضع تحریم‌ها بر مقام‌های این حکومت را از تجربه‌های ناکام ‌‌امریکا می‌داند و تأکید می‌کند که این کشور به‌دلیل حمایت از اسرائیل، خود یکی از بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشر است.

این در حالی‌است که پیشتر از این نیز، ‌‌امریکا برخی از مقام‌های بلندپایه حکومت سرپرست را تحریم کرده بود و مقام‌های حکومت سرپرست در واکنش گفتند که استفاده از زور و فشار، کارساز نخواهد بود.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv