در ادامه نگرانی‌های منطقه و جهان مبنی بر مبدل شدن افغانستان به کانون گرم تروریستان و دهشت‌افگنان، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته که حکومت سرپرست هیچ زمانی روابط‌ خود را با القاعده قطع نکرده و مدعی شده‌است که پیکار حکومت کنونی در برابر داعش نیز به‌هدف حفظ اقتدار داخلی صورت می‌گیرد: ″اگر […]

در ادامه نگرانی‌های منطقه و جهان مبنی بر مبدل شدن افغانستان به کانون گرم تروریستان و دهشت‌افگنان، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته که حکومت سرپرست هیچ زمانی روابط‌ خود را با القاعده قطع نکرده و مدعی شده‌است که پیکار حکومت کنونی در برابر داعش نیز به‌هدف حفظ اقتدار داخلی صورت می‌گیرد: ″اگر طالبان واقعاً برای حفظ مکلفیت‌های مبارزه با تروریزم‌شان عمل می‌کردند، به عوض پول دادن، محافظت کردن و به‌کار گرفتن؛ برای شکست القاعده کار می‌کردند. طالبان با متحدان القاعده خود، برای شکست دادن دشمن مشترک خویش “شاخه خراسان گروه داعش” منحیث بخشی از تلاش داخلی برای قدرت که از سال ۲۰۱۴ به این‌سو جریان دارد، کار می‌کنند″.

درهمین‌حال، برخی از کارشناسان نظامی و آگاهان روابط بین‌الملل ضمن متهم کردن آمریکا به تناقض گویی، می گویند که در برخی موارد، همکاری و همیاری حکومت کنونی با گروه‌های تروریستی، بدیهی است و قابل بحث نیست.

با این همه اما، سخنگوی حکومت سرپرست، ضمن رد اظهارات مسوول روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، داعش را یک پدیده شوم می‌خواند و می‌افزاید که این حکومت ضمن سرکوب کردن داعش در افغانستان، با دیگر گروه‌های تروریستی نیز، ارتباتی ندارد.

پیشتر، کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در تازه‌ترین گزارش خود گفته بود که حکومت سرپرست رابطه‌شان با شبکه القاعده و طالبان پاکستانی را تعمیق بخشیده‌اند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv