حکومت سرپرست در واکنش به سخنان سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان پیرامون حق‌آبه رود هیرمند می‌گوید که این حکومت به تعهدات که در زمینه حق‌آبه رود هیرمند وجود دارد، پایبند است. ذبیح‌الله، مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست در پیام صوتی به تلویزن نور می‌گوید که حکومت سرپرست آماده گفت‌وگو از مجاری دپلماتیک درباره موضوع […]

حکومت سرپرست در واکنش به سخنان سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان پیرامون حق‌آبه رود هیرمند می‌گوید که این حکومت به تعهدات که در زمینه حق‌آبه رود هیرمند وجود دارد، پایبند است.

ذبیح‌الله، مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست در پیام صوتی به تلویزن نور می‌گوید که حکومت سرپرست آماده گفت‌وگو از مجاری دپلماتیک درباره موضوع حق‌آبه رود هیرمند با جانب ایرانی است. این درحالی‌است که حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان، خواهان سهم عادلانه کشورش از رود هیرمند براساس معاهده سال ۱۹۷۳ است.

مساله حق‌آبه ایران از رود هیرمند؛ بار دیگر این روزها بر سر زبان افتاده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به سخنان حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان پیرامون حق‌آبه رود هیرمند می‌گوید که این حکومت به تعهدات که در زمینه حق‌آبه رود هیرمند وجود دارد، پایبند است. آقای مجاهد در پیام صوتی به تلویزن نور می‌گوید که حکومت سرپرست آماده گفت‌وگو از مجاری دپلماتیک در باره موضوع حق‌آبه رود هیرمند با جانب ایرانی است.

حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان حکومت سرپرست را به نقض تعهدات‌شان در مورد حق‌آبه از رود هیرمند متهم کرد و گفت که از ۸۲۰ میلیون متر مکعب سهم توافق شده میان این کشور و افغانستان، سال گذشته تنها ۲۷ میلیون مترمکعب آب از این رود وارد ایران شده‌است.

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان، خواهان سهم عادلانه کشورش از رود هیرمند براساس معاهده سال ۱۹۷۳ است. همزمان با این، یک نماینده مجلس نمایند‌گان ایران در واکنش به تامین نشدن حق‌آبه رود هیرمند، خواستار تامین آب از رود هیرمند شده‌است.

گفتنی‌است که در روزهای پسین، بار دیگر حقابه ایران از رود هیرمند به مساله داغی میان تهران و کابل بدل شده است. پیشتر، رییس‌‌جمهور ایران به وزارت امور خارجه این کشور دستور داد که این موضوع را به ‌طور ویژه و با جدیت پیگیری کند.