حکومت سرپرست گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ارتباط مقام‌های حکومت سرپرست با گروه القاعده را رد کرده می‌گوید که گروه القاعده در افغانستان حضور ندارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در اعلامیه‌‌ای گفته که گزارش شورای امنیت مبنی بر این که گویا حکومت سرپرست با گروه القاعده روابط دارد حقیقت ندارد. راپور […]

حکومت سرپرست گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ارتباط مقام‌های حکومت سرپرست با گروه القاعده را رد کرده می‌گوید که گروه القاعده در افغانستان حضور ندارند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در اعلامیه‌‌ای گفته که گزارش شورای امنیت مبنی بر این که گویا حکومت سرپرست با گروه القاعده روابط دارد حقیقت ندارد. راپور شورای امنیت مبنی بر اینکه گویا امارت اسلامی افغانستان با تنظیم القاعده روابط دارد حقیقت ندارد. وی تاکید می‌کند که امارت اسلامی به‌هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد، که خاک افغانستان را علیه امنیت کدام کشور دیگر استفاده کند.

درهمین‌حال، شماری از اگاهان نظامی می‌گویند که حکومت سرپرست باید علیه گروه‌های تروریستی به‌گونه جدی مبارزه کند. آنان می‌گویند که اگر شورای امنیت در مورد حضور گروه‌های تروریستی معلوماتی دارند با حکومت سرپرست شریک کند.

گفتنی‌است که شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده است که اعضای شبکه القاعده با حمایت مقام‌های بلند پایه‌ حکومت سرپرست به‌نهادهای مجری قانون و اداره‌ عامه در افغانستان نفوذ کرده‌اند. براساس این گزارش، رابطه‌ مقام‌های حکومت سرپرست و اعضای شبکه القاعده همچنان نزدیک و همزیستانه باقی‌مانده است.