حکومت سرپرست به گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ″یوناما″ در مورد اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها واکنش نشان داده‌است. سخنگوی حکومت سرپرست، در تویتی این گزارش را بی‌اساس خوانده و نوشته است که سیستم قضایی در افغانستان قوی‌تر از گذشته است. سخنگوی حکومت سرپرست همچنان افزوده که چشم پوشی در مورد […]

حکومت سرپرست به گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ″یوناما″ در مورد اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها واکنش نشان داده‌است.

سخنگوی حکومت سرپرست، در تویتی این گزارش را بی‌اساس خوانده و نوشته است که سیستم قضایی در افغانستان قوی‌تر از گذشته است. سخنگوی حکومت سرپرست همچنان افزوده که چشم پوشی در مورد این پیشرفت‌ها بی‌انصافی است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان بر تامین عدالت در برابر همه مجرمان تاکید کنند.

ذبیح‎الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست، در واکنش به گزارش یوناما در مورد اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها از سوی این حکومت، گفته این یک واقعیت است که سیستم قضایی در افغانستان قوی‌تر از گذشته است. مجاهد در تویتی گفته است که حالا عدالت برقرار شده و حقوق شهروندان در پرتو احکام اسلامی رعایت می‌شود: ″افغان‌ها می‌دانند که اینجا عدالت مثالی وجود دارد که در نتیجه آن امنیت سرتاسری تأمین است، سیستم شفاف قضایی وجود دارد و هنوز هم بخاطر تقویت آن تلاش‌ها جریان دارد″.

او نگرانی‌های اخیر یوناما در مورد عملکرد محاکم و تطبیق قوانین شرعی در افغانستان را بی‌اساس خوانده و افزوده که چشم‌پوشی در مورد این پیشرفت‌ها بی‌انصافی است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان بر تامین عدالت در برابر همه مجرمان از اقشار مختلف اجتماعی تاکید می‌کنند.

این درحالی‌است که یوناما روز دوشنبه گزارش مفصلی از اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها از سوی حکومت سرپرست، از آگست سال ۲۰۲۱ تا ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی، را نشر کرده‌است. یوناما گفته که این گزارش، مصادیق تنبیه بدنی و مجازات اعدام را در روشنایی قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی، مستند کرده‌است.