در ادامه وضع محدودیت‌های روزافزون بر بانوان کشور و واکنش‌‌های بی‌شمار داخلی و خارجی به آن، نماینده ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل بسته شدن آرایشگاه‌های زنان آنرا عقب‌گردی در راستای کاهش فقر و بهبود اقتصادی دانسته است. رزا اوتونبایوا در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز از این تصمیم حکومت سرپرست انتقاد کرده‌است: ″ممنوعیت فعالیت سالن‌های زیبایی در […]

در ادامه وضع محدودیت‌های روزافزون بر بانوان کشور و واکنش‌‌های بی‌شمار داخلی و خارجی به آن، نماینده ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل بسته شدن آرایشگاه‌های زنان آنرا عقب‌گردی در راستای کاهش فقر و بهبود اقتصادی دانسته است.

رزا اوتونبایوا در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز از این تصمیم حکومت سرپرست انتقاد کرده‌است: ″ممنوعیت فعالیت سالن‌های زیبایی در تضاد با تعهدات طالبان مبنی بر حمایت از کارآفرینی زنان است. این تصمیم طالبان به‌طور نامتناسبی بر کارآفرینان زن تاثیر می‌گذارد و عقب‌گردی برای کاهش فقر و بهبود اقتصادی است.

در همین‌حال، گزارش‌های نشر شده نشان می‌دهد که در پی ممنوعیت فعالیت سالن‌‌های زیبایی در افغانستان، احتمالن بیش از ۶۰۰ هزار زن شغل خود را از دست می‌دهند و بیش از ۱۲ هزار کسب‌ و کار آرایشی تعطیل می‌‌شوند.

شماری از بانوانی که در سالن‌های زیبایی کار می‌کنند، با ابراز نگرانی از تصمیم حکومت سرپرست می‌گویند که با بسته شدن سالن‌های زیبایی در افغانستان، اقتصاد آنان با رکود مواجه می‌شود و فقر بر آنان حاکم خواهد شد.

گفتنی‌است که سازمان بین‌المللی کار به تازگی آماری را منتشر کرده که بربنیاد آن، بانوان در اداره‌های حکومت پیشین افغانستان، حدود ۲۳ درصد مشارکت داشته‌اند. این در حالی‌است که جمع حاکم علاوه بر منع آموزش و اشتغال بانوان و فعالیت‌‌های سیاسی آنان، اخیرن فعالیت آرایشگاه‌‌های زنان را هم ممنوع کرده و همه مالکان سالن‌های زیبایی در سراسر افغانستان ناچار اند تا کم‌تر از چند روز دیگر سالن‌ها به‌گونه کامل بسته کنند.