ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست، به سخنان رهبر حزب اسلامی افغانستان در مورد فشار ‌‌امریکا بر این حکومت، برای ایجاد حکومت همه‌شمول در کشور واکنش نشان داد. آقای مجاهد، با تکذیب سخنان رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که حکومت کنونی تعهدی با هیچ‌کس برای ایجاد حکومت فراگیر نکرده‌است. مقام‌های حکومت سرپرست نسبت به اظهارات اخیر […]

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست، به سخنان رهبر حزب اسلامی افغانستان در مورد فشار ‌‌امریکا بر این حکومت، برای ایجاد حکومت همه‌شمول در کشور واکنش نشان داد. آقای مجاهد، با تکذیب سخنان رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که حکومت کنونی تعهدی با هیچ‌کس برای ایجاد حکومت فراگیر نکرده‌است.

مقام‌های حکومت سرپرست نسبت به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان در مورد فشار ‌‌امریکا بر این حکومت برای ایجاد حکومت همه‌شمول در کشور واکنش نشان دادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست، جمعه‌شب، ۱۷ قوس، در پستی در ایکس گفته‌است که سخنان حکمتیار حقیقت ندارد. مجاهد افزود که حکومت کنونی هیچ تعهدی برای ایجاد حکومت فراگیر را با هیچ‌کسی نکرده‌است. او همچنان بیان کرد که بزرگان کشور نباید بدون اسناد و غیردقیق سخن بگویند.

گلبدین‌ حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان اخیراً ادعا کرد که ‌‌امریکا فهرستی را به حکومت سرپرست ارائه کرده‌است که باید براساس آن و توافقنامه دوحه حکومت همه‌شمول در افغانستان تشکیل دهند. حکمتیار افزود که ‌‌امریکا هشدار داده‌است، اگر حکومت فراگیر از سوی حکومت کنونی ایجاد نشود، از مخالفان این حکومت پشتیبانی می‌کند.

باآن‌که جامعه جهانی پیوسته، تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را یکی از شروط عمده برای به رسمیت‌شناسی حکومت سرپست عنوان کرده‌اند؛ اما مقام‌های حکومت کنونی همواره بر همه‌شمول بودن این حکومت تأکید کرده و مسأله انتخاب نوعیت حکومت را موضوع داخلی کشور می‌دانند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv