نهادهای حامی رسانه‌ها به تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر این که این وزارت در تلاش است تا از بودجه داخلی طرز‌العملی را برای رسانه‌‌های داخلی ایجاد کند تا این رسانه‌‌ها از امتیازات دولتی برخوردار شوند، واکنش نشان داده‌اند. مسوولان این نهادها می‌گویند که این طرح نباید استقلال رسانه‌‌ها را تحت شعاع قرار دهد. […]

نهادهای حامی رسانه‌ها به تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر این که این وزارت در تلاش است تا از بودجه داخلی طرز‌العملی را برای رسانه‌‌های داخلی ایجاد کند تا این رسانه‌‌ها از امتیازات دولتی برخوردار شوند، واکنش نشان داده‌اند.

مسوولان این نهادها می‌گویند که این طرح نباید استقلال رسانه‌‌ها را تحت شعاع قرار دهد. در حالی‌است که  سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در سفر به‌ولایت غزنی گفته که این وزارت در نظر دارد تا طرزالعملی را برای برخورداری رسانه‌ها از امتیازارت دولتی ایجاد کند. این در حالی‌است که هنوزهم خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات در کشور نیز نگرانی می‌کنند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌‌گوید که این وزارت در تلاش است تا از بودجه داخلی طرز‌العملی را برای رسانه‌‌های داخلی ایجاد کند تا این رسانه‌‌ها از امتیازات دولتی برخوردار شوند. وی این سخنان را در سفر به ولایت غزنی در دیدار با خبرنگاران محلی این ولایت بیان کرده و افزوده است که رسانه‌‌ها جایگاه پل را در یک جامعه دارند.

سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این وزارت متعهد به آزادی بیان و رسانه است و از کار خبرنگاران در چهارچوب ارزش‌های اسلامی حمایت می‌کند.

دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان “نی” از طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ برای اختصاص بودجه مالی برای رسانه‌‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته که این طرح نباید استقلال رسانه‌‌ها را تحت شعاع قرار دهد. نی تاکید کرده که هدف از ارایه امتیاز باید تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطللاعات باشد، نه محدود کردن و سانسور.

درهمین‌حال، شماری از خبرنگاران کشور از عدم دسترسی به اطلاعات در کشور نگرانی می‌کنند و می‌گویند که هنوزهم برخی از اداره‌های حکومت اطلاعات را به موقع به‌رسانه‌ها شریک نمی‌کنند.

این درحالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، وضعیت رسانه‌ها و کار رسانه‌ای با مشکلات متعدد روبه‌رو شده‌است.

هم‌چنان طی این مدت، حدود نیمی از شش صد رسانه فعال در کشور به‌دلیل محدودیت‌‌های کاری و مشکلات اقتصادی از فعالیت بازماندند.