وزارت اطلاعات و فرهنگ، به‌مناسبت روز جهانی زبان مادری گفته‌است که تمام زبان‌های مروج در کشور بدون تفکیک و امتیاز ضمن این‌که احترام شود، باید رشد و توسعه یابد. این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که متعهد به حفظ میراث و سرمایه‌های فرهنگی ملموس و ناملموس و رشد و توسعۀ همه زبان‌های مادری و بومی افغانستان […]

وزارت اطلاعات و فرهنگ، به‌مناسبت روز جهانی زبان مادری گفته‌است که تمام زبان‌های مروج در کشور بدون تفکیک و امتیاز ضمن این‌که احترام شود، باید رشد و توسعه یابد.

این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که متعهد به حفظ میراث و سرمایه‌های فرهنگی ملموس و ناملموس و رشد و توسعۀ همه زبان‌های مادری و بومی افغانستان است.

این وزارت افزوده که در حال حاضر بیش از ۳۰ زبان بومی و مادری در کشور مروج و قابل استعمال است و وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌‌حیث ارگان مسوول متعهد به حفظ تنوع و بهبود همه زبان‌های بومی و مادری است.

درهمین حال، نمایندگی دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان “یوناما” در صفحۀ فیسبوک‌اش نوشته است که زبان مادری به ما اجازه می‌دهد تا دانش و سنت‌های بومی را منتقل سازیم.

از سویی هم، شماری از نویسندگان به این باورند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در عمل ثابت کند که در جهت رشد و توسعه همه زبان‌های بومی کشور برخورد غیرسیاسی و یک‌سان صورت می‌گیرد.

گفتنی‌است که ۲ حوت برابر با ۲۱ فبروری از طرف سازمان عملی و فرهنگی سازمان ملل متحد “یونسکو” به‌‌عنوان روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده‌است. همه ساله در بسیاری از نقاط جهان از این روز بزرگداشت می‌شود.