وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت کنونی اعلام کرده‌است که این وزارت جلو ساحران و جادوگران را در سراسر افغانستان می‌‌گیرد. عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به ‌معروف در یک نوار تصویری که از سوی تلویزیون ملی نشر شد، تاکید کرد که، جادوگران که «خلاف شریعت اسلامی» کار می‌کنند توسط این وزارت […]

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت کنونی اعلام کرده‌است که این وزارت جلو ساحران و جادوگران را در سراسر افغانستان می‌‌گیرد.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به ‌معروف در یک نوار تصویری که از سوی تلویزیون ملی نشر شد، تاکید کرد که، جادوگران که «خلاف شریعت اسلامی» کار می‌کنند توسط این وزارت بازداشت و به دادگاه معرفی خواهند شد. به گفته وی، ساحران و جادوگران به دادگاه معرفی ‌شوند و در اندازه‌ای است که در شریعت برای آن‌ها جواز قتل داده شده‌است.

او افزوده است که تعویذ و دم مشکل شرعی ندارد، اما به شکلی که شریعت جواز داده باید به همان شکل انجام شود و در حال‌حاضر برخی افراد آنرا به یک وسیله تجارت مبدل کرده‌ اند. وی تصریح کرده که به تمام ریاست‌‌های این وزارت در ولایت‌ها نیز دستور داده شده‌است که جلو ساحران و جادوگران را بگیرند.

در همین‌حال، شماری از عالمان دین، می‌گویند که سحر و جادو در شریعت اسلام حرام و ناروا است. سخنگوی وزارت امر به معروف می‌گوید که تعویذنویسان در بین خانواده‌های اختلاف و بی‌‌اتفاقی ایجاد می‌کردند و برای تحکیم روابط نامشروع و از رونق افتادن کاروبار مردم سحر می‌کردند.